GENEL

Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin 2019 Yılında Geçerli Temerrüt Faiz Oranı

2 Ocak 2019 Tarihli ve 30643 Sayılı Resmî Gazete yayımlanan “Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranının Tespiti Hakkında Tebliğ”  ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1530 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 21,25; alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 245 TL olarak tespit edilmiştir.

Merkez Bankasınrca belirlenen Temerrüt faiz oranı ve alacağın tahsili için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 01/01/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde (02.01.2019) yürürlüğe girmiştir.

merkez bankası temerrüt 2019.PNG

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.