motorlu taşıtlar vergisi

2019 ve 2020 Yılında Motosikletler İçin Ne Kadar Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Ödenecek?

2019 Yılı Motosiklet MTV Tutarları

2019 yılında silindir hacmi ve yaşı itibariyle motosikletler için ödenecek motorlu taşıtlar vergisi (MTV) tutarları aşağıdaki tablodadır:

motosiletler için 2019 yılı mtv motorlu taşıtlar vergisi.PNG

Örnek: 300 cm3 silindir hacmine sahip 5 yaşında bir motosiklet için ikinci satıra denk gelen yaş aralığı olan 4-6 yaş olan sütunun kesiştiği 252 TL motorlu taşıtlar vergisi ödenecektir.

2019 veya 2020 yılında motosiklet için ödenmesi gereken motorlu taşıtlar vergisi (MTV) tutarını hesaplamak için İnternet Vergi Dairesinin aşağıdaki linkine tıklayınız. Burada motosikletin yaşı, silindir hacmi bilgileri girilerek MTV tutarını hesaplatabilirsiniz.

Bunun için aşağıdaki linki tıklayınız.

Linki tıkladığınızda aşağıdaki sayfa açılacaktır.

motorlu taşıt vergisi sorgulama.PNG

Bu sayfada sarı ile işaretlediğimiz yere fare ile geldiğinizde açılır pencereden “Motorlu Taşıtlar Vergisi Hesaplama” butonunu tıklayın. Bunun üzerine aşağıdaki ekran açılacaktır.

motorsiklet vergi hesaplama 2019 2020.PNG

Açılan bu ekranda sarı ile işaretlediğimiz “araç tipi seçiniz” alanından aracınızı motosiklet olarak seçip ilgili diğer alanları size uygun şekilde işaretleyiniz. Aşağıda, 100-250 silindir hacimli 4-6 yaş arası bir aracın 2019 yılı MTV tutarını hesaplattık.

motorsiklet için vergi hesabı 2019 2020.PNG

Siz de kendi motosikletinizin silindir hacmi ve yaşını işaretleyerek ödenecek vergiyi hesaplatabilirsiniz.

2020 Yılında Motosiklet İçin Ne Kadar Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödeyeceğim?

2020 yılı için motosiklet için ödenecek vergi tutarı için ise yıl kısmını 2020 olarak işaretlemeniz gerekecektir. 2020 yılını ve motosiklet ile ilgili silindir hacmi ve yaş bilgilerini yukarıdaki ekrana girdiğinizde karşınıza 2020 yılı için ödenecek motosiklet vergisi tutarı çıkacaktır.

23.12.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile motosikletler için Motorlu Taşıtlar Vergisinin 2020 yılı artış oranı yeniden değerleme oranı olan %22,58 oranında değil; %12 oranında artırılacaktır. Buna göre 2020 yılı motosiklet motorlu taşıtlar vergisi bir önceki yıl olan 2019’a göre %12 zamlanacaktır. 

MOTOSİKLER İÇİN MTV TUTARLARI 2019 YILI

197 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca motorlu taşıtlar vergisi “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmüne göre artırılmaktadır.

2018 yılında yeniden değerleme oranı %23,73 olarak tespit edilmiş ve 11/11/2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 484) ile ilan edilmiş bulunmaktadır. Ancak Cumhurbaşkanının söz konusu orandan daha düşük bir oran belirleme yetkisi bulunmaktadır.

31.12.2018 tarih ve 30642 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “2019 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarında Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 537)” uyarınca Motorlu Taşıtlar Vergisi oranlarının 2019 yılında bir önceki yıla göre %15,9 olarak artırılması söz konusu olacak.

Buna göre, 1/1/2019 tarihinden itibaren motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesindeki (I) sayılı tarifenin “2- Motosikletler” başlıklı bölümü  aşağıdaki gibi olmuştur:

(I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesinin Motosikletler Bölümü

Motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifenin “2- Motosikletler” başlıklı bölümüne göre vergilendirilir.

2019 motosiklet otomobil kaptı kaçtı mtv tutarları tablosu 2018 sonrası kayıtlı araçlar için.PNG

Peki elektrik elektrikli motosikletler (elektrik motoru olan motosikletler) için 2019 yılında motorlu taşıtlar vergisi ne kadar? 51 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğine Göre;

– (I) sayılı tarifenin “2- Motosikletler” başlıklı bölümünde yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;

a) 6 kW’ı geçen fakat 15 kW’ı geçmeyenler bu bölümün birinci satırında (yani 100-250 cm3’e kadar silindir hacmine sahip olan motosikletlerin bulunduğu satır),

b) 15 kW’ı geçen fakat 40 kW’ı geçmeyenler bu bölümün ikinci satırında (yani 251-650 cm3’e kadar silindir hacmine sahip olan motosikletlerin bulunduğu satır),

c) 40 kW’ı geçen fakat 60 kW’ı geçmeyenler bu bölümün üçüncü satırında (yani 651-1200 cm3’e kadar silindir hacmine sahip olan motosikletlerin bulunduğu satır)

d) 60 kW’ı geçenler bu bölümün dördüncü satırında (1201 cm3 ve yukarısı motosikletlerin bulunduğu satır),

yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilecektir.

Böylece daha önce vergisiz olan elektrikli motosikletler için motorlu taşıtlar vergili döneme geçilmiştir. Geçişin yumuşak olması için diğer motosikletlere göre daha düşük oranlar uygulanması yöntemi tercih edilmiştir.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNİN ÖDENMESİ

Yukarıdaki tabloya göre örneğin 5 yaşında 300 cm3 silindir hacmine sahip bir motosiklet 252 TL Motorlu taşıtlar vergisi ödeyecektir. Söz konusu motorlu taşıtlar vergisi, birinci taksiti OCAK ayı, ikinci taksiti TEMMUZ ayı içinde olmak üzere iki eşit taksitte ödenecektir. İkinci taksitin daha erken ödenmesi de mümkündür. Erken ödeme durumunda herhangi bir indirim söz konusu olmaz.

06.01.2019

vergidosyasi.com

 

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.