motorlu taşıtlar vergisi

2019 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

2019 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Hesaplama

A) 12.2017Tarihinden Önce Kayıt ve Tescil Edilen Taşıtlar için (I/A) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar, 197 sayılı Kanunun Geçici 8 inci maddesinde düzenlenen ve aşağıda yer alan (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

Tablo: (I/A) Sayılı Tarife (31.12.2017 Tarihinden Önce Kayıt ve Tescil Edilen Taşıtlar için)

Motor Silindir Hacmi (cm3) Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1-3 yaş 4-6 yaş 7-11 yaş 12-15 yaş 16 ve yukarı yaş
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm3 ve aşağısı 861 600 336 254 90
1301-1600 cm3 e kadar 1.499 1.124 652 461 177
1601-1800 cm3 e kadar 2.647 2.068 1.218 742 288
1801-2000 cm3 e kadar 4.170 3.211 1.888 1.124 443
2001-2500 cm3 e kadar 6.253 4.540 2.837 1.695 671
2501-3000 cm3 e kadar 8.720 7.585 4.739 2.549 936
3001-3500 cm3 e kadar 13.279 11.948 7.197 3.592 1.318
3501-4000 cm3 e kadar 20.878 18.028 10.617 4.739 1.888
4001 cm3 ve yukarısı 34.170 25.624 15.175 6.820 2.647

Ayrıca, 7103 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle 197 sayılı Kanunun Geçici 8 inci maddesine eklenen fıkra uyarınca; (I/A) sayılı tarifede yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;

 • 70 kW’ı geçmeyenler birinci satırında,
 • 70 kW’ı geçen fakat 85 kW’ı geçmeyenler ikinci satırında,
 • 85 kW’ı geçen fakat 105 kW’ı geçmeyenler üçüncü satırında,
 • 105 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler dördüncü satırında,
 • 120 kW’ı geçen fakat 150 kW’ı geçmeyenler beşinci satırında,
 • 150 kW’ı geçen fakat 180 kW’ı geçmeyenler altıncı satırında,
 • 180 kW’ı geçen fakat 210 kW’ı geçmeyenler yedinci satırında,
 • 210 kW’ı geçen fakat 240 kW’ı geçmeyenler sekizinci satırında, ı) 240 kW’ı geçenler dokuzuncu satırında,

yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilir.

B) 1.2018Tarihinden İtibaren Kayıt ve Tescil Edilen Taşıtlar için (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

1/1/2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

a) (I) Sayılı Tarife (1.2018Tarihinden İtibaren Kayıt ve Tescil Edilen Taşıtlar için)

Motor Silindir Hacmi (cm3) Taşıt Değeri (TL) Satır

Numarası

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1-3 yaş 4-6 yaş 7-11 yaş 12-15 yaş 16 ve yukarı yaş
1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm3 ve aşağısı 46.300’ü aşmayanlar 1 861 600 336 254 90
46.300’ü aşıp

81.100’ü aşmayanlar

2 946 660 369 280 99
81.100’ü aşanlar 3 1.033 720 403 305 108
1301 – 1600 cm3 e kadar 46.300’ü aşmayanlar 4 1.499 1.124 652 461 177
46.300’ü aşıp

81.100’ü aşmayanlar

5 1.649 1.236 717 506 194
81.100’ü aşanlar 6 1.799 1.349 782 552 212
1601 – 1800 cm3 e kadar 115.900’ü aşmayanlar 7 2.911 2.276 1.339 817 317
115.900’ü aşanlar 8 3.176 2.482 1.462 892 346
1801 – 2000 cm3 e kadar 115.900’ü aşmayanlar 9 4.586 3.532 2.076 1.236 487
115.900’ü aşanlar 10 5.003 3.854 2.265 1.349 531
2001 – 2500 cm3 e kadar 144.800’ü aşmayanlar 11 6.879 4.994 3.120 1.864 738
144.800’ü aşanlar 12 7.505 5.448 3.403 2.034 805
2501 – 3000 cm3 e kadar 289.700’ü aşmayanlar 13 9.591 8.344 5.213 2.804 1.029
289.700’ü aşanlar 14 10.464 9.102 5.687 3.059 1.123
3001 – 3500 cm3 e kadar 289.700’ü aşmayanlar 15 14.606 13.143 7.917 3.952 1.449
289.700’ü aşanlar 16 15.935 14.337 8.636 4.311 1.582
3501 – 4000 cm3 e kadar 463.600’ü aşmayanlar 17 22.965 19.831 11.679 5.213 2.076
463.600’ü aşanlar 18 25.054 21.633 12.742 5.687 2.265
4001 cm3 ve yukarısı 550.500’ü aşmayanlar 19 37.587 28.186 16.693 7.503 2.911
550.500’ü aşanlar 20 41.004 30.749 18.211 8.184 3.176
  Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1-3 yaş 4-6 yaş 7-11 yaş 12-15 yaş 16 ve yukarı yaş
2- Motosikletler
100-250 cm3’e kadar 161 121 89 56 22
251 – 650 cm3’e kadar 333 252 161 89 56
651 – 1200 cm3’e kadar 856 509 252 161 89
1201 cm3 ve yukarısı 2.075 1.372 856 680 333

Ayrıca,

– (I) sayılı tarifenin “1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri” başlıklı bölümünde yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;

 • 70 kW’ı geçmeyenler 1, 2, 3 satır numaralarında,
 • 70 kW’ı geçen fakat 85 kW’ı geçmeyenler 4, 5, 6 satır numaralarında,
 • 85 kW’ı geçen fakat 105 kW’ı geçmeyenler 7, 8 satır numaralarında,
 • 105 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler 9, 10 satır numaralarında,
 • 120 kW’ı geçen fakat 150 kW’ı geçmeyenler 11, 12 satır numaralarında,
 • 150 kW’ı geçen fakat 180 kW’ı geçmeyenler 13, 14 satır numaralarında,
 • 180 kW’ı geçen fakat 210 kW’ı geçmeyenler 15, 16 satır numaralarında,
 • 210 kW’ı geçen fakat 240 kW’ı geçmeyenler 17, 18 satır numaralarında, ı) 240 kW’ı geçenler 19, 20 satır numaralarında,

yer alan taşıt değerlerine ve yaşına isabet eden vergi tutarlarının %25’i oranında,

– (I) sayılı tarifenin “2- Motosikletler” başlıklı bölümünde yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;

 • 6 kW’ı geçen fakat 15 kW’ı geçmeyenler bu bölümün birinci satırında,
 • 15 kW’ı geçen fakat 40 kW’ı geçmeyenler bu bölümün ikinci satırında,
 • 40 kW’ı geçen fakat 60 kW’ı geçmeyenler bu bölümün üçüncü satırında,
 • 60 kW’ı geçenler bu bölümün dördüncü satırında,

yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilir.

b) (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) ve (I/A) sayılı tarifelerde yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 6 yaş 7-15 yaş 16 ve yukarı yaş
1) Minibüs 1.029 680 333
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
1900 cm3 ve aşağısı 1.372 856 509
1901 cm3 ve yukarısı 2.075 1.372 856
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
25 kişiye kadar 2.597 1.551 680
26-35 kişiye kadar 3.114 2.597 1.029
36-45 kişiye kadar 3.466 2.940 1.372
46 kişi ve yukarısı 4.157 3.466 2.075
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
1.500 kg.’a kadar 923 613 301
1.501-3.500 kg’a kadar 1.867 1.083 613
3.501-5.000 kg’a kadar 2.805 2.334 923
5.001-10.000 kg’a kadar 3.114 2.645 1.241
10.001-20.000 kg’a kadar 3.742 3.114 1.867
20.001 kg ve yukarısı 4.681 3.742 2.175

7103 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle 197 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde yer alan minibüs tanımının değiştirilmesi neticesinde oturma yeri onyedi kişiye kadar olan ve insan taşımak amacıyla imal edilmiş taşıtlar da minibüs olarak vergilendirilecektir.

7103 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle 197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine eklenen fıkralar uyarınca;

– (II) sayılı tarifenin “2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir hacmi)” başlıklı bölümünde yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;

 • 115 kW’ı geçmeyenler bu bölümün birinci satırında,
 • 115 kW’ı geçenler bu bölümün ikinci satırında,

yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında,

– (II) sayılı tarifedeki minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtlardan sadece elektrik motoru olanlar, bu taşıtlara ilişkin tarifede yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilecektir.

c) (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1-3 yaş 4-5 yaş 6-10 yaş 11 ve yukarı yaş
Uçak ve helikopterler
1.150 kg’a kadar 17.378 13.896 10.420 8.334
1.151 – 1.800 kg.’a kadar 26.072 20.852 15.639 12.510
1.801 -3.000 kg.’a kadar 34.768 27.813 20.852 16.683
3.001 -5.000 kg.’a kadar 43.464 34.768 26.072 20.852
5.001 – 10.000 kg.’a kadar 52.160 41.725 31.290 25.028
10.001-20.000 kg.’a kadar 60.855 48.681 36.506 29.197
20.001 kg. ve yukarısı 69.548 55.633 41.725 33.379

göre vergilendirilir.

Ayrıca, 197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları %25’i oranında uygulanacaktır.

Kaynak: 51 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.