BÜTÇE

Bütçelemede Genellik İlkesi

Bütçe ilkeleri, bütçenin hazırlanması, görüşülüp onaylanması, uygulanması ve denetlenmesi aşamalarında göz önünde bulundurulması gereken kuralları ifade etmektedir.

Genellik İlkesi önemli bir bütçeleme ilkesidir.

Genellik ilkesi, devletin bütün gelir ve giderlerinin ayrı ayrı, birbirleriyle mahsup edilmeksizin, bütçede gösterilmesini ifade eder.

Genellik ilkesinin tesis edilebilmesi için gelir ve giderlerin net değil, gayrisafi tutarları ile yer alması gerekir. Bütçede gelir ve giderlerin tam ve ayrı ayrı yer alması bütçede gayrisafilik ilkesi olarak isimlendirilir.

Genellik ilkesinin temini için ademi-i tahsis ilkesinin de hayada geçirilmesi gerekir. Adem-i tahsis ilkesi, belirli bütçe gelirlerinin belirli bütçe giderlerine ayrılmaması, tahsis edilmemesini ifade etmektedir.

Bütçede genellik ilkesi, tüm harcama ve gelirlerin bütçede tam olarak yer almasını sağlaması açısından bütçenin şeffaflığını sağlayan, bütçenin daha doğru değerlendirilmesine imkan veren bir araçtır.  Böylece, devlet bütçesine bakanlar, yapılan kamu harcamalarını, toplanan vergileri ve diğer gelir kalemlerini tam ve ayrıntılı olarak görme imkanı elde ederler.

06.01.2019

vergidosyasi.com

 

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.