KAVRAMLAR

Yansıtma Faturası Nedir?

Yansıtma Faturası Nedir?

Ticari hayatta, alıcı ve satıcı arasındaki anlaşmalar, yanlış fatura düzenlenmesi, masraf dağıtımı ve benzeri sebeplerle bir mal veya hizmet bedelini ödeyen tarafından işlemin asıl muhatabına yansıtılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tür durumlarda, masrafın asıl muhatabına yansıtılması için kesilen faturalar uygulamada “yansıtma faturası” olarak tanımlanmaktadır.

Yansıtma faturasında önemli husus işlemin muhatabı ile işlemi ilişkin bedeli ödeyen kişilerin farklılaşmasıdır. Örneğin, bir mükellef bir başka mükellefle ilgili olduğunu peşinen bildiği bir mal veya hizmetin faturasını asıl muhatabı adına alırsa, ayrıca yansıtma faturası kesmesine gerek kalmaz. Böyle bir durumda, söz konusu fatura bedelini kendisi ödeyen veya borçlanan taraf, bu faturayı bir dekont ekinde ilgili firmaya gönderebilir veya ibraz edip bedelini talep edebilir. Bu şekilde işlem yapılmayıp faturanın asıl muhatap adına alınması durumunda, masrafın yansıtılabilmesi için fatura kesilmesi gerekmekte olup, bu faturalar uygulamada “yansıtma faturası” olarak isimlendirilmektedir.(1).

Yansıtma İşleminde Dikkat Edilmesi Gerekli Hususlar

Yansıtma işlemi, belgesi yansıtana yönelmiş olan maliyetin yansıtan tarafından AYNEN ilgilisine aktarılması şeklinde yapılır. Bu nedenle, bir faturanın yansıtma faturası olarak nitelendirilebilmesi için, bu fatura içeriğinin söz konusu yansıtma faturası muhatabı tarafından karşılanması gereken bir masraf olması şarttır. Dolayısıyla bir satıcı sattığı mal ve hizmetin maliyetine girmesi gereken masrafı yansıtma faturasına konu edemez (2).

Yansıtma işlemlerinde ileride gerek maliye gerekse diğer kurum ve kuruluşlarla ihtilafa yol açmamak için, yansıtma faturasında faturanın “yansıtma faturası” olduğu hususu belirtilmeli, yansıtmaya konu mal ve hizmetin temini ile ilgili belgeler faturada zikredilip gerekirse birer örneği ek yapılmalıdır.

Yansıtma Faturasına İlişkin Özellikli Durumlar

Yansıtma faturasında kdv, yansıtma faturasının muhasebeleştirilmesi, yansıtma faturası örneği ve benzeri konularla ile ilgilenenler konu başlıkları itibariyle aşağıdaki çalışmalara veya örneklere müracaat edebilirler. 

Yansıtma faturası ve kdv konusu için: 

http://www.lebibyalkin.com.tr/mevzuat/makaleler/lebib-yalkin-mevzuat-dergisi_mdergi_/2017-kasim-sayi-167_mdergi_8762a-00_/masraf-yansitma-islemlerinde-kdv.html

https://www.mazars.com.tr/Anasayfa/Haberler/Makaleler/Fortune-Agustos-2018-Leon-Coskun

Yansıtma faturasının muhasebeleştirilmesi örneği için;

https://www.tebkobitv.com/uzmanlar/sezgin-ozcan/masraf-yansitma-faturalari-nasil-muhasebelestirilmeli-42236

http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/koray/0270/

Yansıtma faturası bilgisayar kayıt ve fatura örneği için: https://www.muhasebenews.com/yansitma-tasit-hasar-satis-faturasi-kayit/

 

06.01.2018

vergidosyasi.com


 

 

Sonnotlar:

(1) Mehmet Maç, “Masraf Yansıtma İşlemlerinde KDV”, MDERGI/8762A.004, (Kasım 2017 Sayı 167). http://www.lebibyalkin.com.tr/mevzuat/makaleler/lebib-yalkin-mevzuat-dergisi_mdergi_/2017-kasim-sayi-167_mdergi_8762a-00_/masraf-yansitma-islemlerinde-kdv.html

(2) Maç, a.g.m.

 

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.