BÜTÇE

Merkezi Yönetim Ocak-Kasım Dönemi Gelir Gerçekleşmeleri

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ilk 11 ay (Ocak-Kasım) gelir gerçekleşme rakamları aşağıda sunulmuştur:

Tablo: 2018 Ocak-Kasım Dönemi Gelir Gerçekleşmeleri (1.000 TL)

TOPLAM
Merkezi Yönetim Gelirleri 690.817.591
Genel Bütçe Gelirleri 665.691.026
  I-Vergi Gelirleri 575.784.697
    1. Gelir ve  Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 203.906.232
    a) Gelir Vergisi 126.543.454
        Beyana Dayanan Gelir Vergisi 7.052.825
        Basit Usulde Gelir Vergisi 200.431
        Gelir Vergisi Tevkifatı 116.814.682
        Gelir Geçici Vergisi 2.475.516
    b) Kurumlar Vergisi 77.362.778
        Beyana Dayanan Kurumlar Vergisi 4.396.877
        Kurumlar Vergisi Tevkifatı 243.134
        Kurumlar Geçici Vergisi 72.722.767
    2. Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 13.335.906
    a) Veraset ve İntikal Vergisi 820.444
    b) Motorlu Taşıtlar Vergisi 12.515.462
    3. Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 197.784.788
    a) Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi 54.952.065
        Beyana Dayanan KDV 50.516.132
        Tevkif  Suretiyle Kesilen KDV 4.435.933
    b) Özel Tüketim Vergisi 122.064.631
        Petrol ve Doğalgaz Ürünleri (I) 51.011.540
        Motorlu Taşıtlar (II) 15.365.831
        Alkollü İçkiler (III-a) 11.274.805
        Tütün Mamülleri (III-b) 39.058.236
        Kolalı Gazozlar (III-c) 806.834
        Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallar (IV) 4.546.386
        6111 S.K(3-8) Md. Kapsamında Tahsil Olunan ÖTV 2
        6736 S.K(3-8) Md. Kapsamında Tahsil Olunan ÖTV 158
        7143 S.K Kapsamında Tahsil Olunan ÖTV 839
    c) Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 16.578.318
    d) Şans Oyunları Vergisi 1.048.396
    e) Özel İletişim Vergisi 3.143.078
    f) Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri -1.700
    4. Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler 125.480.605
    a) Gümrük Vergileri 13.966.587
    b) İthalde Alınan Katma Değer Vergisi 110.888.731
    c) Diğer Dış Ticaret Gelirleri 625.287
    5. Damga Vergisi 15.488.652
    6. Harçlar 19.599.355
    7. Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler 189.159
  II-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 24.355.577
    1. Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 3.366.983
     a) Mal Satış Gelirleri 2.656.952
        Banka Çekleri Değerli Kağıt Bedelleri 114.282
        Diğer Mal Satış Gelirleri 2.542.670
     b) Hizmet Gelirleri 710.031
        Yol Köprü ve Tünel Ücret Gelirleri 35.717
        Diğer Hizmet Gelirleri 674.314
     2.KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 16.711.179
     a) Hazine Portföyü ve İştirak Gelirleri 15.521.317
     b) KİT ve İDT’lerden Sağlanan Gelirler 1.189.862
     3.Kurumlar Karları 1.721.722
     a) Döner Sermayeler 1.721.467
     b) Diğer Kurumlar Karları 255
     4.Kira Gelirleri 2.046.312
     a) Taşınmaz Kiraları 1.192.584
     b) Taşınır Kiraları ve Ön İzin,İrtifak Hakkı ve Kullanma İzni Gel. 853.728
     5.Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 509.381
  III-Alınan Bağışlar ve Yardımlar ile Özel Gelirler 1.824.269
     1.Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 129
     2.Özel Gelirler 1.824.140
        Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitim Gelirleri 44.706
        Diğer Özel Gelirler 1.779.434
   IV-Faizler, Paylar ve Cezalar 56.976.099
      1.Faiz Gelirleri 6.009.753
      a) Borç Verme İşlemlerinden Kaynaklanan Faizler 246.629
      b) Borçlanma Senedi Geçmiş Gün Faizleri ve Pirimli Satış Geliri 1.590.500
      c) Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri 173.258
      d) Diğer Faizler 3.999.366
      2.Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 17.337.603
      a) Devlet Payları 1.321.391
      b) Genel Bütçeli İdarelere Ait Paylar 16.016.212
        Özel Bütçeli İdarelerden  Alınan Paylar 0
        Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan Alınan Paylar 0
        Eğitim Özel Geliri (4306 S.K.) 0
        Tasfiye Edilen Fon Gelirleri 235.669
        RTÜK’den Elde Edilen Eğitime Katkı Payı 9
        GSM İşletmelerinden Alınan Hazine Payları 4.525.583
        Evrensel Hizmet Gelirleri 690.118
        İthalatta Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi 324.113
        Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi 7.217.091
        Trafik Sigorta Payları 177.404
        IMKB ve Diğer Kurumlardan Alınan Paylar 0
        Elektronik ve Haber. Sekt.İliş.ARGE ve Eğt.Faal 0
        Diğerlerinden Alınan Paylar 2.846.225
      3.Para Cezaları 9.251.736
      a) Yargı Para Cezaları 480.982
      b)  İdari Para Cezaları 4.251.213
      c) Vergi Cezaları 4.304.350
      d)  Diğer Para Cezaları 215.191
      4.Diğer Çeşitli Gelirler 24.377.007
  V-Sermaye Gelirleri 6.347.095
      1.Taşınmaz Satış Gelirleri 1.968.377
      2.Taşınır Satış Gelirleri 5.518
      3.Diğer Sermaye Satış Gelirleri 4.373.200
  VI-Alacaklardan Tahsilat 403.289
Özel Bütçeli İdarelerin Gelirleri 20.250.303
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların Gelirleri 4.876.262

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.