PARTİ PROGRAMLARINDA MALİYE

ADALET VE KALKINMA PARTİSİNİN PROGRAMINDA VERGİ BAŞLIĞI

Adalet ve Kalkınma (AK) Parti  Programının III EKONOMİ, 3.2 Kamu Maliyesi Bölüm başlığı altında 3.2.2. Vergi olarak yer alan bölüm aşağıda aynen sunulmaktadır.


 

III EKONOMİ

3.2 KAMU MALİYESİ

3.2.2-VERGİ
Vergi, toplumun ürettiği değerin bir kısmını devletle paylaşmasıdır. Bu bakımdan vergi, ekonomik birimlerin harcama ve yatırım kararlarını etkilemektedir. Vergilerin yapısı ve özellikleri, harcama ve yatırım kararlarının yönünü ve şeklini etkilediğinden, sürekli ve sürdürülebilir ekonomik büyüme ile tutarlı vergi politikaları önem taşımaktadır. Partimiz,

• Vergi mevzuatını basitleştirecek, vergi sayısını azaltacak, vergi oranlarını düşürecek ve verginin adil olmasını sağlayacaktır.

• Vergileri sadece mali amaçla değil, sosyal ve ekonomik hedeflere ulaşmanın da bir aracı olarak daha etkin bir biçimde kullanacaktır.

• Enflasyondan doğan efektif kazançların vergilendirilmesini önleyecek tedbirleri alacaktır.

• Belge düzenine işlerlik kazandırılarak kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin vergilendirilmesini sağlayacak ve vergi tabanını genişletecektir.

• Vergi sisteminde, adil olmayan ve düşük gelirlileri ezen uygulamalar terk edilecektir. Esnaf ve sanatkarları, işçi, memur, emekli ve dar gelirlileri koruyacaktır.

• Vergi idaresini, etkin bir vergilendirme için yeniden yapılandıracaktır.

• Bazı vergilere ilişkin yetkileri yerel yönetimlere devredecektir.

 

Kaynak: akparti.org.tr

 

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.