SOSYAL GÜVENLİK

Doğum borçlanmasının şartları nelerdir?

Kadın sigortalının doğum borçlanması yapabilmesi için, 5510 sayılı Kanun veya mülga kanunlar kapsamında tescil edilmiş ve adlarına kısa ya da uzun vadeli sigorta kolları yönünden prim ödenmiş olması, çocuğun yaşaması, kısmi süreli çalışanlar hariç, borçlanacağı sürede adına prim ödenmemiş olması gerekmektedir.

Kaynak: SGK

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.