AKLAMA VE TERÖRÜN FİNANSMANI

FATF’İN YENİ HEDEFİ “PROFESYONEL KARA PARA AKLAYICILARI”

Kara para aklama, terörün finansmanı ile kitle imha silahları yayılmasının finansmanı ile mücadele konusunda küresel finansal sistemi korumak için politikalar geliştiren ve teşvik eden hükumetler arası bağımsız bir yapı olan Mali Eylem Görev Gücü (The Financial Action Task Force- FATF), 2018 yılında Profesyonel Kara Para Aklama Raporunu yayımladı.

FATF’in Profesyonel Kara Para Aklama Raporu alanında ilk ve bir o kadar da ilgi çekici bir yayın. Raporda, profesyonel kara para aklayıcılarına odaklanmaktadır.

Kimdir “Profesyonel Kara Para Aklayıcıları”?.

Rapora göre Profesyonel Kara Para Aklayıcıları, kendileri kara paranın elde edilmesi aşamasında rol almamakla birlikte, kara paranın aklanması için verdikleri teknik ve profesyonel destek ve katkı nedeniyle ücret veya komisyon alan kişi, örgüt veya kurumları ifade etmektedir.

Raporda, kara para aklamada yer alan profesyonel aklayıcıların temel özellikleri, sundukları aklama hizmetleri üzerinde durulmaktadır. Profesyonel kara para aklayıcıları, sahip oldukları profesyonel kapasiteleri kullanan kişiler (avukatlar, mali müşavirler gibi) olabileceği gibi finansal kesimden kişi ve kurumlar da olabilmektedir. Bu kişiler kara para aklamaya tam zamanlı veya yarı zamanlı destek vermek suretiyle ücret veya aklamadan komisyon almaktadırlar.

Raporda Neler Var?

49 sayfalık raporda, Profesyonel Kara Para Aklama kapsamında;

 • Kara para aklayıcılarının temel özellikleri,
 • Pazarlama yöntemleri,
 • Gizli muhasebe hizmetleri,
 • Profesyonel kara para aklayıcı kişi, örgüt ve ağlar,
 • Kara para aklama için sundukları ihtisaslaşmış hizmetler,
 • Kara para aklamadaki rol ve fonksiyonları
 • Kara para aklamaya özgülenmiş örgütlenmeleri,
 • Ticaret temelli kara para aklama,
 • Muhasebe denkleştirme mekanizmaları,
 • Yeraltı ve alternatif bankacılık işlemleri,
 • Para transfer sistemlerinin kullanımı,
 • Hukuki ve profesyonel hizmetler sunulması,
 • Ödeme işlemleri şirketleri,
 • Sanal ve kripto para işlemleri

hususlarına yer verilmektedir.

Raporun kamuoyu ile paylaşılan boyutunun nispeten daha az bilgi içerdiğini belirtelim. Raporun kamuoyu ile paylaşılmamış hali, daha uzun ve teknik hususları içeriyor. 

Rapor Ne Anlama Geliyor?

Rapor içeriği ve FATF’in bu konu üzerine eğilmesi, kara para ile mücadelede yeni ve önemli alanın Profesyonel Kara Para Aklama faaliyetleri ile aklayıcıları olduğunu gösteriyor.

FAFT’in Profesyonel Kara Para Aklama raporuna ulaşmak için TIKLAYINIZ. 

31.01.2019

Dr. Hasan AYKIN

MASAK E. Başkan Yardımcısı

 

 

 

 

 

 

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.