GENEL

Maliye Bakanları: Ali Fuat AĞRALI

Ali Fuat AĞRALI
Maliye Bakanlığı Dönemi 03.02.1934 – 13.09.1944
1878 Midilli doğumlu;
1903 Mekteb-i Mülkiye mezunu;
1897-1904 Mütercim, Mülazım ve Katip;
1904-1914 Maliye Kalemi Katibi ve Mümeyyizi;
1909 Ġstanbul Hukuk Mektebi mezunu;
1914-1916 Diyarbakır, Kastamonu ve Halep Defterdarı;
1917-1918 Posta, Telgraf ve Telefon Nezareti Muhasebe Müdürü;
1918-1919 Bahriye Nezareti Muhasebe Müdürü;
1921-1927 Maliye Vekaleti Muhasebe-i Umumiye Müdürü, Divan-ı Muhasebat Reisi
Evvelliği;
1927-1931 İstanbul Mebusu;
1931-1933 Divan-ı Muhasebat Reisi Evveli;
1933 Elazığ Mebusu;
1933-1934 Nafıa Vekili;
1934-1944 Maliye Vekili;
Yabancı dili Fransızca, Arapça ve Farsça;
Evli ve bir çocuklu;
1957 vefat.

Kaynak: HMB

1 reply »

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.