maliye bakanları

MALİYE BAKANLARI: Besim ÜSTÜNEL

Besim ÜSTÜNEL

Maliye Bakanlığı Dönemi: 21.06.1977 – 21.07.1977
1927 Gaziantep doğumlu;
Ġstanbul Üniversitesi Ġktisat Fakültesi mezunu;
Londra Üniversitesi Ġktisat Fakültesi mezunu;
1947-1954 Ġstanbul Teknik Üniversitesi Asistanı;
1954-1961 Doçent (Ġstanbul Üniversitesi Ġktisat Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi);
1961-1975 Profesör (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi);
1962-1965 BaĢbakanlık Devlet Planlama TeĢkilatı Ġktisadi Planlama Dairesi BaĢkanı;
1975 Ġstanbul Senatörü;
1977 Maliye Bakanı;
Yabancı diliĠngilizce ve Fransızca;
2015 vefat.

1 reply »

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.