maliye bakanları

MALİYE BAKANLARI: MAHMUT NEDİM ÖKMEN

Mahmut Nedim ÖKMEN
Maliye Bakanlık Dönemi: 09.12.1955 – 23.08.1956
1908 Kilis doğumlu;
Ġstanbul Erkek Lisesi mezunu;
1931 Mekteb-i Mülkiye mezunu;
1931-1932 Ġstanbul Defterdarlığı Muhakemat Müdürlüğü Stajyer Memuru, Devlet
Demir Yolları Muhasebe Dairesi Memuru;
1932-1935 Maliye MüfettiĢ Muavini;
1935-1945 Maliye MüfettiĢi;
1938-1939 Paris’te mesleki araĢtırma ve inceleme;
1945-1950 Maliye BaĢmüfettiĢi;
1950 MaraĢ Milletvekili;
1951-1954 Ziraat Vekili;
1954 MaraĢ Milletvekili;
1955-1956 Maliye Bakanı;
1957 Gaziantep Milletvekili;
1957-1960 Tarım Bakanı;
Yabancı dili Fransızca ve Farsça;
Evli;
1967 vefat.

1 reply »

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.