BÜTÇE

2018 YILI BÜTÇE GİDERLERİNİN DAĞILIMI

2018 yılı bütçe rakamları Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklandı. Söz konusu rakamlardan hareketle 2018 yılı bütçe giderlerinin ana gider grupları itibarile dağılımına ilişkin verileri aşağıda sunuyoruz:

Tablo: 2018 Yılı Bütçe Giderlerinin, Ana Gider Türleri İtibariyle Dağılımı (1.000 TL)

Gider Türleri Harcama Tutarı (1.000 TL)
Personel Giderleri 172.800.340
Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Gideri 29.742.110
Mal ve Hizmet Alımları 59.021.070
Faiz Harcamaları 73.961.212
Cari Transferler 358.726.905
Sermaye Giderleri 35.015.141
Sermaye Transferleri 60.624.646
Borç Verme 14.499.110
Toplam 804.390.534

Kaynak: HMB

2018 yılı bütçe giderlerinin harcama türleri itibariyle dağılımı vergidosyasi.JPG

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.