HARÇLAR

Süresinde ödenmeyen yargı harçları nasıl tahsil edilir?

Ödeme zamanı gösterilen yargı harçlarından süresinde ödenmeyenler, ilgili mahkeme ve daireler tarafından sürenin sonundan itibaren onbeş gün içinde bir yazı ile o yerin vergi dairesine bildirilir ve harçlar vergi dairesince tahsil olunur.

2019 yılında geçerli yargı harç tutarları için TIKLAYINIZ.