MEVZUAT

Yeni Torba Yasa: Kitapta KDV Yok, Cep Telefonunda Artan Oranlı Vergileme, Poşet Beyanlarında Süre Uzatımı

Meclise yeni bir torba yasa teklifi daha sunuldu. Tuğrul Türkeş ve Tamer Dağlı imzası ile 13.02.2019 tarihinde sunulan Kanun Teklifi ile vergisel alan öne çıkan hususlar:

1- Kitap ve süreli yayınlarda KDV istisnası getirilmesi

KDV Kanunu ile kısa süre önce yapılan kitap ve süreli yayınlara getirilen KDV istisnasının sadece Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncı belgesi almış yayıncılar tarafından yapılan teslimler için öngörülmesi ve istisna uygulamasındaki 100 TL’lik sınırın dikkate alınmaması nedeniyle sıkıntılara yol açmış olması nedeniyle istisna açık ve net olarak müstehcen yayınlarda dışındaki tüm basılı kitap ve süreli yayınlar için getiriliyor. Bir nevi, biraz özensizce yapılan ilk düzenleme düzeltiliyor. Ancak, e-kitap ve e-dergi ve e-gazetedeki %18 KDV oranı olduğu yerde duruyor. Bizim önerimiz, istisnanın KDV Kanunu 17 inci maddedeki kültür ve eğitime ilişkin istisnalara ek şeklinde yapılması ve basılı veya elektronik kitap ve süreli yayınların tamamını kapsaması şeklindedir. Böylece, kültür ve eğitimi, fikrin teşviki için basılı veya digital olması ayrımı söz konusu olmayacaktır.

2- Cep telefonu ÖTV sistemi değişiyor. 

Mevcut düzenlemede cep telefonları 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli IV sayılı listede yer alıyor ve ÖTV oranı %25’tir. Yeni düzenleme ile, cep telefonu ÖTV matrahı itibariyle dilimlere ayrılmakta ve her dilim için oran belirlenmektedir. Teklifte şu anda her matrah dilimi için %25 oranı belirlenmiştir. Ancak, gerek matrah dilimlerini değiştirme, gerekse bu dilimlere karşılık gelen %25’lik oranı indirme veya %50’ye kadar artırma konusunda Cumhurbaşkanı’na yetki verilmiştir. Cumhurbaşkanı, yayımlayacağı Karar ile matrah rakamları dörtte bire kadar indirmeye ve dört katına kadar artırmaya ve oranları da %50’ye kadar çıkarmaya yetkilidir. Önümüzdeki gün veya aylarda cep telefonunda ÖTV matrahına göre artan oranlı tarife usulüne geçilmesi söz konusu olacaktır.

3- Geri Kazanım Katıl Payına İlişkin Beyannameye (Poşet Beyannamesi) İlişkin Düzenleme

Torba yasa teklifinin 5 inci maddesi ile 2872 sayılı Çevre Kanununun ek 11 inci maddesine göre alınan geri kazanım katılım paylarının (kamuoyunda poşet vergisi olarak isimlendiriliyor) beyan edildikleri ayın son gününe kadar ödenmesi yönünde düzenleme yapılmaktadır. Mevcut düzenleme, beyanı takip eden ikinci ayın son gününe kadar şeklinde idi.

Torba yasa teklifinin 6 ıncı maddesi Çevre Kanununa bir madde eklenerek, 2019 yılının Ocak ve Şubat ayına ilişkin verilmesi gereken beyannamelerin 15.04.2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) verilebilmesi ve ödemenin de 30.04.2019 tarihi mesai bitimine kadar ödenmesi yönünde düzenleme yapılmaktadır. Madde yazımında anlam bozuklukları mevcut, Plan ve Bütçe Komisyonu veya Genel Kurul aşamasında düzeltileceğini umut ediyoruz.

Söz konusu teklifin tam metni ile genel gerekçesi ve madde gerekçelerine uluşmak için TIKLAYINIZ: 

13.02.2019 

Dr. Hasan AYKIN

vergidosyasi.com

 

Not: Tüm hakları yazarına aittir. vergidosyasi.com adresindeki aktif linkine ve yazar adına yer verilerek kısmi alıntı yapılabilir. AYNEN YAYIMLANAMAZ.

Categories: MEVZUAT

1 reply »

  1. Makalede yer alan “Bizim önerimiz, istisnanın KDV Kanunu 17 inci maddedeki kültür ve eğitime ilişkin istisnalara ek şeklinde yapılması ve basılı veya elektronik kitap ve süreli yayınların tamamını kapsaması şeklindedir. ” öneriniz kapsam bakımından doğru, ancak 17 nci maddeye eklenmesi sağlıklı olmaz. Bilindiği üzere bir bendi hariç 17 inci maddedeki istisnalar “kısmi istisna”dır ve istisna kapsamındaki mal ve hizmet satışlarının girdilerine ilişkin KDV ler iade alınamadığı gibi indirimleri de kabul edilmemektedir. Dolayısıyla istisna ile vergi yükü ortadan kaldırılmamaktadır. Bu nedenle düzenlemenin kapsamı 17deki şekilde, düzenlemedeki yeri ise 13 üncü maddede olması doğru olacaktır.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.