GENEL

VERGİ ÖDEMELERİ RAPORU 2019

Vergi Ödemeleri Raporu (Paying Taxes) 2019 yayımlandı.

Vergi Ödemeleri Raporu, ülkelerin çeşitli kriterler itibariyle vergi karşılaştırmasını yapmaktadır. Karşılaştırma, mükellefler, yatırımcılar gözüyle ortaya konulmaktadır. Türkiye 2016 yılında 60’lı sıralırda idi. Ancak, soru anketine eklenen bazı soruların algılanmasında ve cevaplanmasındaki eksiklikler  gibi nedenlerindeki etkisi ile Türkiye 128 nci sıraya geriledi. Ancak bu durum daha sonraki raporlarda revize edildi.

2018 Vergi Ödemeleri Raporunda Türkiye 88 nci sırada kendine yer bulabildi.

2019 yılı Vergi Ödemeleri Raporunda (2017 yılındaki gelişmeleri içererek hazırlanmıştır.) çok fazla gelişme olmaması nedeniyle Türkiye’nin sıralamadaki yeri 80 nci sıra olarak görülmektedir.

Bu yıl 13. sayısı hazırlanan PwC ve Dünya Bankası’nın Vergi Ödemeleri raporu, orta ölçekli yerel bir şirketin perspektifiyle, 190 ekonomide vergi ödeme kolaylığını ölçen ve değerlendiren benzersiz bir çalışmadır. Raporun bu yılki sayısında yeni vergi yazılımları, gerçek zamanlı raporlama sistemleri ve veri analitiğindeki gelişmelerin vergiye uyum açısından işletmeleri ve vergiye uyumu sağlamak açısından da vergi idarelerini nasıl etkilediği inceleniyor.(1)

Vergi Ödemeleri Raporu ile ilgilenenler için linkler:

VERGİ ÖDEMELERİ RAPORU (PAYING TAXES 2019) PDF FORMATI

VERGİ ÖDEMELERİ RAPORUNUN KARŞILAŞTIRMALI TABLOLARI 

 

 

 

(1) https://www.pwc.com.tr/vergi-odemeleri-2019

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.