GENEL

Döviz Tevdiat Hesapları İçin Stopaj oranları Artırıldı.

21 Mart 2019 tarih ve 30721 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 842 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü ve geçici 67 nci maddeleri ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu maddelerinde yer alan tevkifat (stopaj) oranları ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetleri (oranları) ile yeni belirlemeler yapılmıştır.

Karar ile yıla kadar vadeli döviz tevdiat hesaplarına uygulanan stopaj oranları yüzde 20’ye yükseltildi. Belirlenen yeni katılım bankalarındaki döviz katılma hesaplarına ödenen kâr payları için de geçerlidir. Bir yıldan uzun vadeli döviz hesaplarında ise stopaj oranı yüzde 18 olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanı Kararı ile tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerin stopaj oranları da yeniden belirlendi. Buna göre vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faiz gelirleri üzerinden yüzde 7, 1 ila 3 yıl arasında olanlardan elde edilen faiz gelirlerinden yüzde 3, vadesi 3 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faiz gelirlerinden ise yüzde 0 tevkifat (stopaj) yapılacak.

TL ve yabancı para cinsi tahviller, kira sertifikaları, döviz tevdiat hesapları ve benzerleri için belirlenen yeni  oranları belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı için TIKLAYINIZ. 

 

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.