ÖTV

ÖTV, KDV ve HARÇ İNDİRİMLERİ UZATILDI

21 Mart 2019 tarihli ve 30721 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 843 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ekonomideki durgunluğu önlemek için uygulamaya konulan bazı ÖTV, KDV ve Tapu harçlarında yapılan indirimlerin uzatılması yönünde düzenleme yapıldı.

Buna göre özetle;

  • Otomobil, beyaz eşya ve mobilya için uygulanmakta olan ve 31 Martta bitecek olan KDV ve ÖTV indirimleri üç ay daha uzatıldı. İndirimler 30 Haziran 2019’a kadar devam edecek.
  • Tapu harcı ve konut ve işyerleri için KDV indirimi ise 31 Aralık 2019’a kadar geçerli olacak. Böylece alıcı ve satıcı için toplam %4 olan ve %3’e indirilmiş olan indirimli harç oranı yıl sonuna kadar uygulanacak.

Vergi tatili olarak da adlandırabileceğimiz vergi indirimlerindeki süre uzatımlarına ilişkin ayrıntılar ise aşağıda sunulmuştur:

Bazı konut ve işyerleri teslimlerinde %18 yerine. indirimli (%8) KDV oranı uygulaması 31/12/2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

Cumhurbaşkanı Kararının 2 nci maddesiyle, 2007/13033 Sayılı Kararın geçici 3 üncü maddesinde yer alan “31/3/2019” ibaresi “31/12/2019” şeklinde değiştirilmiştir.

Cumhurbaşkanı Kararın ile yapılan düzenleme ile, KDV oranı %18 olan konutlar ve işyerlerinin (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar) tesliminde indirimli %8 KDV oranı uygulaması yıl sonuna kadar devam edecektir.

Bazı Mobilyaların tesliminde %18 yerine  %8 oranlı KDV uygulaması 30/06/2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

Kararın 3 üncü maddesiyle, 287 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 3 üncü maddesinde yer alan “31/3/2019” ibaresi “30/06/2019” şeklinde değiştirilmiştir. Böylelikle, aşağıdaki bazı malların tesliminde KDV oranı 30.06.2019 tarihine kadar geçerli olmak üzere %8 olarak uygulanacaktır.

Bazı motorlu taşıtların tesliminde indirimli %1 oranlı KDV  uygulaması 30 Haziran 2019’a kadar uzatılmıştır.

Bu Kararın 3 üncü maddesiyle, 287 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 4 üncü maddesinde yer alan “31/3/2019” ibaresi “30/06/2019” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu düzenlemeye göre, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin aşağıda yer verilen gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan malların tesliminde KDV oranı 30.06.2019 tarihine kadar %1 olarak uygulanacaktır:

  • 87.02 – 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar:
  • 87.04 – Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar:
  • 87.05 – Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel olarak yapılmış olanlar hariç) (örneğin; kurtarıcılar, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar, püskürtme yapan arabalar, seyyar atölyeler, seyyar radyoloji üniteleri):

Bazı binek otomobiller için uygulanmakta olan indirimli ÖTV oranı 30 Haziran 2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

Mezkur Kararın 3 üncü maddesiyle, 287 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 5 inci maddesinde yer alan “31/3/2019” ibaresi “30/06/2019” şeklinde değiştirilmiştir.

Böylelikle, ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan ve aşağıdaki cetvelde gösterilen mallarda indirimli ÖTV oranı uygulamasına 30/06/2019 tarihine kadar devam edilecektir.

Beyaz Eşya ve Diğer Bazı Elektrikli ev aletlerinde %0 oranlı ÖTV uygulanması 30 Haziran 2019’a kadar uzatılmıştır.

Kararın 3 üncü maddesiyle, 287 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 6 ncı maddesinde yer alan “31/3/2019” ibaresi “30/06/2019” şeklinde değiştirilmiştir. Yapılan bu değişiklik ile ÖTV Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer bazı malların ÖTV oranı Haziran sonuna kadar sıfır olarak uygulanmaya devam edecektir. Bu mallara ilişkin liste eski ve yeni oranları ile aşağıda sunulmuştur:

Tablo 1: ÖTV indirimi yapılan bazı mallara ilişkin eski ve yeni oranlar

ÖTV KANUNU IV Sayılı Listenin İlgili Kısmı

Normal Oran

30.06.2019 tarihine kadar geçerli indirimli oranlar

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

ÖTV Oranı (%)

ÖTV Oranı (%)

84.15 Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil)

6,7

0

[Yalnız 8415.10.10.00.00 Tek bir gövde halinde (self-contained); 8415.10.90.00.00 Ayrı elemanlı sistemler (split-sistem); 8415.81.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite ve soğutma-ısıtma çevrimini tersine değiştiren bir valf içerenler) (ters çevrimli ısı pompaları) (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayanlar); 8415.82.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite içeren, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan, pencere ve duvar tipi olmayan, motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılmayan klima cihazı); 8415.83.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite içermeyen, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan, pencere ve duvar tipi olmayan motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılmayan klima cihazı); 8415.90.00.90.11 (Split sistemlerin dış üniteleri) ve 8415.90.00.90.12 (Split sistemlerin iç üniteleri)]

84.18 Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar (elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç)

6,7

0

(Diğer soğutucu veya dondurucu cihazlar; ısı pompaları hariç)

8419.11.00.00.00

Gazla çalışan anında su ısıtıcılar

6,7

0

8419.19.00.00.11

(Katı yakıtlı)

6,7

0

Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları)

8419.19.00.00.19

(Termosifonlar ve güneş enerjili su ısıtıcıları dışındaki elektrikli olmayan anında veya depolu su ısıtıcıları)

6,7

0

Diğerleri

8421.12.00.00.11

(Çamaşır kurutma makinaları)

6,7

0

Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg.ı geçmeyecek kapasitede olanlar

8422.11.00.00.00

(Bulaşık yıkama makinaları)

6,7

0

Evlerde kullanılanlar

8450.11.11.00.00

(Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası)

6,7

0

Çamaşırı önden yüklemeli olanlar

8450.11.19.00.00

(Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası)

6,7

0

Çamaşırı üstten yüklemeli olanlar

8450.11.90.00.00

(Tam otomatik çamaşır yıkama makinası)

6,7

0

Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçen fakat 10 kg.ı geçmeyenler

8450.12.00.00.00

(Çamaşır yıkama makinası)

6,7

0

Diğer çamaşır makinaları (santrifüjlü kurutma tertibatlı olanlar)

8450.19.00.00.11

(Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçmeyen, santrifüjlü kurutma tertibatı olmayan çamaşır yıkama makinası)

6,7

0

Elektrikli olanlar

8450.19.00.00.19

(Elektrikli olmayan çamaşır yıkama makinası)

6,7

0

Diğerleri

8451.21.00.00.11

(Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçmeyen kurutma makinaları)

6,7

0

Evlerde kullanılanlar
85.08 Vakumlu elektrik süpürgeleri

6,7

0

85.09 (Gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılar; meyva veya sebze presleri, vb.; et kıyma makinaları vb.)

6,7

0

Ev işlerinde kullanılmaya mahsus kendinden elektrik motorlu elektro-mekanik cihazlar (85.08 pozisyonunda yer alan vakumlu elektrik süpürgeleri hariç)
85.16 Elektrikli anında veya depolu su ısıtıcılar ve daldırma tipi ısıtıcılar; herhangi bir mahallin veya toprak ve benzeri yerlerin ısıtılmasına mahsus elektrikli cihazlar; berber işleri için elektrotermik cihazlar (örneğin; saç kurutucular, saç kıvırma cihazları, saç kıvırma maşalarını ısıtma cihazları) ve el kurutma makinaları; elektrikli ütüler; ev işlerinde kullanılan diğer elektrotermik cihazlar; elektrikli ısıtıcı rezistanslar (85.45 pozisyonundakiler hariç) (8516.40 Elektrikli ütüler hariç)

6,7

0

Bazı motosikletler için “0” oranlı olarak uygulanan ÖTV’nin süresi Haziran 2019 Sonuna Kadar Uzatılmıştır. 

843 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 4 üncü maddesiyle, 540 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın eki Kararın 2 inci maddesinde yer alan “31/3/2019” ibaresi “30/06/2019” şeklinde değiştirilmiştir. Yapılan düzenleme ile sıfır oranlı ÖTV uygulaması uzatılan malların listesi aşağıdaki gibidir:

Tablo 2: Motosikletlerde Sıfır Oranlı KDV uygulaması Uzatılan Malların Normal ve İndirimli ÖTV Oranları

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Normal ÖTV Oranı (%)

30 Haziran 2019’a Kadar Uzatılan İndirimli

ÖTV Oranı (%)

87.11

Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli
taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler (sepetler hariç)
(Sadece elektrik motorlu olanlar hariç)
Motor silindir hacmi 250 cm³’ü geçmeyenler

8

0

8711.60.10.00.00

Sürekli nominal gücü 250 watt.ı geçmeyen yardımcı bir elektrik motoru olan
pedal yardımlı, iki, üç ve dört tekerlekli taşıtlar

3

0

8711.60.90.00.12

Motor gücü 20 kW’ı geçmeyenler

3

0

21.03.2019

vergidosyasi.com

 

 


Kaynaklar:

ÖTV Kanunu

KDV Kanunu

Harçlar Kanunu

843 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

verginet.net  https://www.verginet.net/dtt/11/Vergi-Sirkuleri-2019-51.aspx (Erişim 21.03.2019)

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.