KATMA DEĞER VERGİSİ

İKİNCİ EL MOTORLU TAŞIT TİCARETİNDE ALIŞ VE SATIŞTAKİ KDV ORANI EŞİTLENDİ.

İKİNCİ EL TAŞITTA KDV ALIŞ VE SATIŞTA EŞİTLENDİ.

22 Mart 2019 tarih ve 30722 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 845 sayılı “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı” ile KDV Oranlarının yer aldığı Kararın (I) sayılı listesinin 9 uncu sırasının sonunda yer alan parantez içi ifadesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir: 

“İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle (otomobil ve diğer kara taşıtları) iştigal eden mükellleflerce bu Kararın birinci maddesinin (a) bendinde belirtilen vergi oranı  uygulanarak satın alınan araçların tesliminde, bu araçların alımında uygulanan katma değer vergisi oranı uygulanır.”

Karar yayım tarihi olan 22 Mart 2019 tarihinde yürürlüğe girdi.

845 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 22 Mart 2019 tarihinden itibaren ikinci el motorlu taşıt ticaretiyle uğraşanlar %1 KDV oranına tabi olarak satın aldıkları ikinci el araçları satarken %18 değil, %1 KDV oranını esas alacaklar. Böylece ikinci el motorlu taşıt ticaretindeki alış ve satıştaki KDV oran farklılığı konusundaki eleştiri ve tartışmalara son verilmiş oldu.

Değişiklik sonrası KDV oranlarının belirlendiği Kararın %1 oranlı mal ve hizmetleri belirleyen (I) sayılı listesinin 9 uncu sırası aşağıdaki gibi olmuştur:

“9- Aşağıda tanımları yapılan motorlu taşıtlardan yalnız “kullanılmış” olanlar,

“Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8701.90.50.00.00 Kullanılmış olanlar ile (10) (50) 87.03 pozisyonundaki binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil). [(Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları, jipler, vb., motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar, “8703.10.11.00.00 özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar”, “8703.10.18.00.00 diğerleri”] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, para arabaları, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar hariç.] (Katma Değer Vergisi Kanununun 30/b maddesine göre binek otomobillerinin alımında yüklenilen katma değer vergisini indirim hakkı bulunan mükelleflerin, bu araçları tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır. İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükellleflerce bu Kararın birinci maddesinin (a) bendinde belirtilen vergi oranı  uygulanarak satın alınan araçların tesliminde, bu araçların alımında uygulanan katma değer vergisi oranı uygulanır.)”

845 sayılı cumhurbaşkanı kararı ikinci el otoda kdv oranını alış ve satışda yüzde 1 yapan

 

22.03.2019

vergidosyasi.com

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.