KAVRAMLAR

Yapısal Reform Nedir?

Yapısal reform konusu Türkiye’nin sürekli gündeminde olan, ama bir türlü başaramadığı bir alan. Pek çok kişinin diline pelesenk olmuş. Aşağıda “Yapısal reform nedir?” sorusuna ve temel yapısal reform alanlarına ana hatları ile değinmek istedik.

Yapısal Reform Nedir? 

Yapısal reformlar bir ekonominin daha verimli çalışabilmesini ve ekonominin şoklara karşı daha dayanıklı hale gelmesini amaçlayan reformlardır.

Mahfi Eğilmez yapısal reformları, bir sistemin daha verimli çalışabilmesi ve şoklara karşı daha dayanıklı hale getirilebilmesi için o sistemin yeniden yapılandırılması olarak tanımlıyor.

Yapısal reformlar, tüm devlet sistemine, siyasete, ekonomiye, belirli sektörlere, eğitime, adalete, sağlığa ve benzeri ilişkin olabilir. Atılması gereken adımlar yalnız ekonomik konularla sınırlı değildir. Ekonomiyi yakından ilgilendiren ve etkileyen siyasal sistem, yargı sistemi, eğitim sistemi hep birer yapısal reform alanıdır. Demokratik, kapitalist ve dışa açık bir sistem içinde yer alan bir ekonominin bu sistemin koşullarına ve çerçevesine uyması gerekir.(1)

Yapısal reformlarla ülkenin potansiyel üretim seviyesinin artırılması hedeflenir.

Yapısal reformlar ekonominin arz yönü ile ilgilidir. Üretkenliği, yatırımı ve istihdamı artırması beklenir.

Yapısal Reformda Başlangıç Noktası

Yapısal reformun başlangıç noktası, bir alanda yapısal reform yapmayı gerekli kılan yapısal bozuklukların doğru bir şekilde tespit ve teşhisidir.

Sistem hangi açılardan işlememektedir, yapı bozukluğunun kaynakları nelerdir? sorularına verilen cevapta paydaşların hemfikir olması gerekir. Bu nedenle, yapısal reform iddiasında bulunurken, ciddi bir araştırma ve ilgili kesimlerle görüş alışverişi ihtiyacı gerekir.

Yapısal Reform Alanlarına Örnekler:

 • İş gücü kalitesinin artırılması,
 • İş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi,
 • Ar-ge ve yenilik kapasitesinin yükseltilmesi,
 • Rekabet koşullarının iyileştirilmesi,
 • İhracat kapasitesinin geliştirilmesi,
 • Dış finansman ihtiyacının azaltılması,
 • İthal girdi bağımlılığının azaltılması,
 • Cari açığın düşürülmesi,
 • Vergi sisteminin dolaylı vergilere dayalı olmaktan çıkarılması,
 • Enerji faturasının azaltılması için gerekli önlemlerin alınması,
 • İç tasarrufların artırılması,
 • Teşvik sisteminin sonuç odaklı hale getirilmesi,
 • Tarımsal teşvik ve desteklerin yeniden düzenlenmesi ve uygulanması,

Yapısal reformlar sonucunda ekonominin güçlenmesi ve refahın artması beklenir. Fiyat istikrarına katkıda bulunur.

Yapısal reformlar kısa vadeli değil, uzun vadelidir. Ciddi bir çaba ve maliyet gerektirir. Ekonomiye katkıları uzun vadeli olur.

08.04.2019

vergidosyasi.com

Hasan AYKIN

 

Kaynaklar:

http://www.mahfiegilmez.com/2015/10/guncellenmis-yapsal-reformlar-rehberi.html

http://www.mahfiegilmez.com/2012/01/nedir-bu-yapsal-reformlar.html

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.