BÜTÇE

Bütçe Dengesi Tablosu Nedir?

Bütçe Dengesi Tablosu: Bütçeye konulan harcama yetkisi (ödenek) çerçevesinde kamu idarelerince nakden veya mahsuben olarak ödenen bütçe giderleri ile tahsil edilen bütçe gelirleri tutarları arasındaki farkı göstermektedir.

Bütçe Dengesi = Bütçe Gelirleri – Bütçe Giderleri

Yukarıdaki formülün soncu eksi çıkarsa bütçe dengesi açık vermiştir. Artı çıkarsa bütçe dengesi fazla vermiştir. Bütçe fazlasından bahsedilir.

Merkezi yönetim kapsamındaki idarelerin bütçe dengesi bulunurken, bütçe gelir ve giderleri konsolide edilmektedir. Buna göre bir idareden örneğin genel bütçeden, diğer bir idareye örneğin özel bütçeli bir idareye aktarılan ve genel bütçede bütçe gideri, özel bütçede ise bütçe geliri olarak kaydedilen hazine yardımları elimine edilmektedir. Böylece gelir ve giderin çift sayılması engellenmiş olmaktadır.

 

Kaynak: 2019-Yılı-Şubat-Ayı-Merkezi-Yönetim-Mali-İstatistikleri-Bülteni.pdf

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.