GÜNCEL-HABER

Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları Sunumunda Vergi Dönüşümü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 10 Nisan 2019 tarihinde Yeni Ekonomi Programı Dönüşüm Adımları 2019 adlı sunumu yaptı. Söz konusu sunumda “Vergi Dönüşümü” olarak sunulan vergi ile ilgili kısımları aşağıda sunuyoruz:

Yeni-Ekonomi-Programı-2019 yapısal reform adımları sunumu tam metni için tıklayınız.

 

Vergi dönüşümü reformları

Sunumda Berat Albayrak, 2019 yılı içerisinde hayata geçirecekleri en önemli reformlardan birisinin de vergi dönüşümü olacağını belirtti. Reformun detaylarını süreç tamamlanınca daha net bir şekilde ortaya koyacaklarını söyledi.

Vergi Konseyi gibi toplumun tüm kesimlerinin içinde olduğu çok kapsamlı bir ekiple bu reform çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Albayrak, reformun temel detaylarını üç başlıkta paylaşmak istediğini, birincisinin yeni mimari olduğunu anlattı.

Albayrak vergi dönüşümü ile ilgili olarak, “Yeni vergi mimarimizde istisna ve muafiyetleri artık azaltacağız. Kurumlar vergisinin kademeli olarak düşürüp daha rekabetçi bir noktaya taşıyacağız. Daha adaletli bir vergi sistemi için, gelire göre artan oranlarda vergilendirmeyi daha etkin hale getireceğiz. Özellikle beyannameyi yaygınlaştırarak gelir artışlarının sağlayacağı potansiyelle dolaylı vergileri azaltıp, dolaysız vergileri artırarak verginin daha da fazla tabana yayılmasını sağlayacağız.” dedi.

Yeni Vergi Mimarisinin dünyada çağdaş vergi reformlarının önceliklerinden olan “istihdam oluşturma” hedefine oturacağını söyledi. Bakan, iş yapma kolaylığı endeksinde bulundukları seviyeyi, atacakları adımlarla daha da yukarıya çıkacaklarını, girişimciliğin ve yeni iş kurmanın kolaylaştırılmasını sağlayacaklarını dile getirdi.

Vergi dönüşümündeki ikinci başlık “Kayıtdışılık ile Mücadele” olarak yer aldı. Gönüllü uyum adı verilen yeni bir sistemle mükelleflerin beyanlarının esas olduğu ve ilk inceleme sonrasında sorun görülmediği takdirde süreçlerin tamamlandığı sadeleştirilmiş bir süreci hayata geçireceklerini ifade etti.

berat albayrak yapısal dönüşüm adımları vergi dönüşümü

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, “Ayrıca sahte ve yanıltıcı belge ile mücadele için, etkin yaptırım, teknik çözüm, e-fatura ve e-faturanın eş zamanlı takibi, benzersiz kodlu mal hareketi takip sistemi ile kayıtdışılığa karşı etkin bir yapıyı devreye almış olacağız.” dedi.

Bakan tarafından, vergi dönüşümünde önemli gördükleri bir diğer alanın da “mükellef hakları” olacağı dile getirildi. Mükellef dostu bir vergi sistemiyle, süreçlerin başarısını daha da artıracaklarını, bu kapsamda Mükellef Hakları İcra Kurulu kuracakları sözünü verdi.

Albayrak, mükellef memnuniyetini düzenli ve sürekli olarak ölçeceklerini, süreçlerdeki eksikleri anında tespit edeceklerini belirtti. Ayrıca mükellef hakları bildirgesinin bağlayıcı hale gelmesini sağlayacaklarını ifade etti.

Açıkladığı tüm reformlarla aslında bir hedefin de alt yapısını çok sağlam adımlarla hayata geçirmiş olacaklarını vurgulayan Albayrak, ulaşmak istedikleri noktanın sürdürülebilir bir büyüme ve istihdam olacağını, ihracata dayalı, yüksek katma değer ve teknolojik üretimi önceleyen bir ekonomiyi tesis edeceklerini bildirdi.

“Reformlarla iş yapma kolaylığı endeksinde sıçramayı hedefliyoruz”

Albayrak, geçen yıl iş yapma kolaylığı endeksinde 17 basamak atlayarak 43. sıraya yükseldiklerini anımsatarak, bu yıl işe başlama, vergi ödemesi, kredi temini, sözleşmelerin icrası, tapu ve şirket tasfiyesi alanlarında gündemlerine aldıkları reformlarla daha fazla sıçramayı hedeflediklerini söyledi.

Gelecek dönem için geçici beyanname sayısının 4’ten 3’e düşürülmesi ve elektronik çeklerin ücretten muafiyet konusu üzerinde çalıştıklarını dile getirdi. Albayrak, inşaat izinlerinde, elektrik bağlamada, işe başlamada belediyeler ile SGK, belediyeler, ticaret sicil müdürlükleri gibi ilgili kamu kuruluşları arasındaki elektronik imzanın sürece dahil edilmesi için mevcut sistemlerin entegre edilmesini gerçekleştireceklerini söyledi..

Hazine ve Maliye Bakanı, “Vergi dönüşümü ile süreçleri kolaylaştıracak, kayıt dışılık ile mücadele ile gelirleri daha da artıracağız. 7 stratejik sektör olarak ifade ettiğimiz enerji, maden, petrokimya, turizm, bilişim, otomotiv ve ilaç sanayilerine yönlendirilmesini daha etkin kılacağız. Biz bunları yaparken diğer bakanlıklarımız ve kurumlarımızla farklı stratejik dönüşümleri de eş zamanlı gerçekleştireceğiz.” diye sözlerine devam etti.

19.04.2019

vergidosyasi.com

Kaynaklar:

1- Yeni Ekonomi Programı Dönüşüm Adımları 2019 

2- https://www.hmb.gov.tr/haberler/hazine-ve-maliye-bakani-sayin-berat-albayrak-yeni-ekonomi-programi-yapisal-donusum-adimlari-2019-programinda-konustu

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.