BÜTÇE

KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 2018

Bütçe’de cari transferler kaleminin altında yer alır.
Kar amacı gütmeyen kuruluşların cari nitelikli ödemelerine katkı amaçlarıyla yapılan
transferler bu bölümde yer alır. Söz konusu transferlerin bütçedeki alt kırılımları aşağıdaki gibidir:

 • 05.3.1 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara
 • 05.3.1.01 Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara
 • 05.3.1.02 Vakıf Üniversitelerine
 • 05.3.1.03 Kamu İşveren Sendikalarına
 • 05.3.1.04 Siyasi Partilere
 • 05.3.1.05 Memurların Öğle Yemeğine Yardım
 • 05.3.1.06 Sosyal Amaçlı Fonlara
 • 05.3.1.07 Seçim Giderleri İçin Yapılacak Ödemeler
 • 05.3.1.08 Türk Kültür Varlığının Korunması ve Tanıtımı Giderleri
 • 05.3.1.09 Siyasi Tanıtma Giderleri
 • 05.3.1.10 Mesleki Yeterlilik Kurumuna Yapılacak Ödemeler
 • 05.3.1.11 Bilimsel Araştırma Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Giderler
 • 05.3.1.12 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına
 • 05.3.1.13 Bağımsız Spor Federasyonlarına
 • 05.3.1.14 Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşüm Giderleri
 • 05.3.1.15 Türkiye Maarif Vakfına

2018 yılında kar amacı gütmeyen kuruluşlara genel bütçeden yapılan ödeme tutarı 3.4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

2018 cari transferler gerçekleşme rakamları

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.