MUHASEBE AKADEMİ

110 HİSSE SENETLERİ HESABI, İŞLEYİŞİ, ÖRNEK MUHASEBE KAYITLARI

110 Hisse Senetleri Hesabı

110 Hisse senetleri hesabı Tekdüzen Hesap Planında 11 Menkul Kıymetler grubu altında yer alır. 11 Menkul Kıymetler Grubu, faiz geliri veya kâr payı sağlamak veya fiyat değişmelerinden yararlanarak kârlar elde etmek amacı ile geçici bir süre elde tutulmak üzere alınan hisse senedi, tahvil, hazine bonosu, finansman bonosu, yatırım fonu katılma belgesi, kâr-zarar ortaklığı belgesi, gelir ortaklığı senedi gibi, menkul kıymetler ile bunlara ait değer azalma karşılıklarının izlenmesi amacıyla kullanılır.

110 hisse senetleri hesabı; işletmelerin geçici olarak elde tutmak amacıyla aldığı hisse senetlerini izlediği hesaptır.

110 Hisse Senetleri Hesabının İşleyişi

Hisse senetleri alındığı zaman 110 Hisse Senetleri Hesabının borcuna kaydedilir. Hisse senetleri satıldığı zaman hesabın alacağına kayıt işlemi yapılır.

Hisse senetleri alım satım işleminden kar elde edildiği durumda alış fiyatı ile satış fiyatı arasındaki fark 645 Menkul Kıymet Satış Kârları hesabına alacak olarak kaydedilir. Hisse senetleri alım satım işleminden zarar edildiği durumda ise alış maliyeti ile satış arasındaki fark tutarı 655 Menkul Kıymet Satış Zararları hesabına borç olarak kaydedilir.

Hisse senetlerinin bir nominal bedeli bir de alış veya satış tarihindeki beledi söz konusudur. Hisse senetleri hesabında hisse senetleri alış veya satış bedelleri dikkate alınarak işlem yapılır.

110 Hisse Senetleri Hesabı Muhasebe Kayıt Örnekleri

Örnek 1- İşletme 8 TL’den 10.000 adet hisse senedini peşin olarak satın almıştır.

—————— ../../2019 ——————

110 HİSSE SENETLERİ         80.000

100 KASA             80.000

———————— / ————————

Örnek 2- İşletme 10 TL’den 2.000 adet hisse senedini banka hesabı üzerinden satın almıştır.

—————— ../../2019 ——————

110 HİSSE SENETLERİ         20.000

102 BANKALAR           20.000

———————— / ————————

Örnek 3: İşletme 8 TL’den aldığı 1.000 adet hisse senedini 10 TL’den satmıştır.

—————— ../../2019 ——————

102 BANKALAR           10.000

110 HİSSE SENETLERİ                           8.000

645 MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI  2.000

———————— / ————————

Örnek 4: İşletme 8 TL’den aldığı 1.000 adet hisse senedini 6 TL’den satmıştır.

—————— ../../2019 ——————

102 BANKALAR                                   6.000

655 MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI  2.000

110 HİSSE SENETLERİ                           8.000

———————— / ————————

Örnek 5: İşletme, A Anonim Şirketinin nominal değeri 10 TL ve alış fiyatı 15 TL olan hisse senetlerinden 1 000 adet satın almıştır. İşletme, hisse senetlerinin bedeli ile 50 TL
komisyonu banka üzerinden ödemiştir.

Hisse senedinin alış fiyatı önem arz etmektedir. Muhasebe kaydı açısından nominal değerin bir önemi yoktur. 

—————— ../../2019 ——————

110 HİSSE SENETLERİ     15.000

653 KOMİSYON GİDERLERİ  50

102 BANKALAR                 15.050

———————— / ————————

Örnek 6: İşletme, nominal değeri 10 TL ve alış fiyatı 15 TL olan 1.000 adet hisse senedini, adedi 20 TL’den satmıştır. Bu işlem için ödenen komisyon gidere 100 TL’dir. İşlemler, banka aracılığı ile yapılmıştır.

—————— ../../2019 ——————

102 BANKALAR           20.000

110 HİSSE SENETLERİ                           15.000

645 MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI  5.000

———————— / ————————

653 KOMİSYON GİDERLERİ  100

102 BANKALAR   100

———————— / ————————

Örnek 7: İşletme, nominal değeri 10 TL ve alış fiyatı 15 TL olan 1.000 adet hisse senedini, adedi 12 TL’den satmıştır. Bu işlem için ödenen komisyon gidere 90 TL’dir. İşlemler, banka aracılığı ile yapılmıştır.

—————— ../../2019 ——————

102 BANKALAR                 12.000

655 MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI  3.000

110 HİSSE SENETLERİ                           15.000

———————— / ————————

653 KOMİSYON GİDERLERİ  90

102 BANKALAR   90

———————— / ————————

Örnek 8: İşletme, elinde bulundurduğu hisse senetleriyle için 5.000 TL temettü Banka hesabına yatmıştır.

—————— ../../2019 ——————

102 BANKALAR                 5.000

649-DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR  5.000

———————— / ————————

Örnek 9: İşletme, sahip olduğu X şirketine ait hisse senetlerine 10.000 TL’lik temettü geliri tahakkuk ettiğini ilgili şirketin 25 Mart 2019 tarihli Genel Kurul kararı ile öğrenmiştir. İlgi Genel Kurul kararında temettü ödemesinin 15 Mayıs 2019’da yapılması kararlaştırılmıştır. Söz konusu temettü, A Bankası aracılığı ile tahsil edilmiş ve bu işlem için 100 TL komisyon ödenmiştir.

—————— 25/03/2019 ——————

136-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 10.000

649-DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR  10.000

———————— / ————————

—————— 15/05/2019 ——————

102 BANKALAR         9.900

653 KOMİSYON GİDERLERİ 100

136-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 10.000

———————— / ————————

28.04.2019

vergidosyasi.com

NOT: Tüm hakları yazarına aittir. İzinsiz alıntı yapılamaz, yayımlanamaz.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.