BAĞIMSIZ DENETİM

Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgeleri Yıllık Harç Tutar ve Ödemeleri 2019

Denetim Kuruluşlarınca Yapılacak Yıllık Harç Ödemeleri

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşlarının, belgenin verildiği yılı takip eden yıllarda 492 sayılı Harçlar Kanununa (Kanun) Ekli 8 sayılı tarifenin XIV’üncü bölümünün “Denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri (Her yıl için)” başlıklı birinci sırasında belirtilen harçları ödemeleri gerekmektedir.

2019 yılı için geçerli olan tutarlar aşağıda gösterilmiştir:

kamu gözetim kurumu yetkilendirme harç tutarları 2019

Bu kapsamda, Kanunun 113’üncü maddesi uyarınca, kurumlar vergisi beyannamesi verme süresi içerisinde verilen bildirim üzerine, bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen gayrisafi iş hasılatı esas alınarak tahakkuk ettirilecek harçların, Mayıs ayı içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

28.04.2019

vergidosyasi.com

 

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.