BÜTÇE

KAMU GELİRLERİNİN FİSKAL VE EKSTRA FİSKAL AMAÇLARI

Kamu Gelirleri: Devletin ve diğer kamu kuruluşlarının, kamu hizmetlerinin finansmanını sağlamak için elde edip kullandığı çeşitli ekonomik kaynaklardır.

Kamu gelirine ilişkin politika ve uygulamalar iki temel amaca yönelebilir.

Mali (fiskal) amaç: Kamu harcamalarının finansmanı için gelir sağlama amacıdır. Kamu gelirleri ile ulaşılmak istenen en temel hedeftir. Pek çok kamu geliri politika ve uygulamasında amaç, kamu harcamaları için finansman elde etmektir.

Mali olmayan (ekstra fiskal) amaçlar: kamu gelirleri kamu harcamalarının finansmanı
için gelir sağlama amacı dışında çeşitli amaçlarla da kullanılır. Çevre, sağlık, eğitim, müteşebbisliğin, yatırımın ve yenilikçiliğin teşviki, zararlı alışkanlıkların önlenmesi ve benzerleri bunlar arasında sayılabilir. Örneğin sigara üzerinde %83’ler civarındaki vergi yükünde aynı zamanda sağlık ve çevre gibi ekstra fiskal amaçlar da bulunur.

28.04.2019

vergidosyasi.com

 

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.