KAVRAMLAR

Özel Esas (ÖZES) Uygulama Sistemi

KDV Genel Uygulama Tebliğinin “IV/E-Özel Esaslar” bölümündeki düzenlemeler doğrultusunda gerekli işlemlerin zamanında ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve KDV iadesi Risk Analiz Sistemi (KDVİRA) kapsamındaki sorgulamalarda yararlanılan veri tabanına doğru, hızlı ve etkin bir şekilde bilgi girilmesini temin etmek üzere 2010 yılından itibaren kullanılmakta olan yazılım yenilenmiş ve GIBINTRANET üzerinden ulaşılabilen “Özel Esas Uygulama Sistemi (ÖZES)” 12/02/2018 tarihi itibariyle tüm Türkiye‟de uygulamaya geçmiştir.

Söz konusu uygulama ile “Özel Esaslar Uygulaması”nın daha etkin ve hızlı bir şekilde kullanılabilmesi, manuel yapılan işlemlerin çoğunun otomasyona bağlanarak uygulamada yaşanılan aksaklık ve sıkıntıların asgariye indirilmesi amaçlanmaktadır.

Kaynak: GİB

Categories: KAVRAMLAR

Tagged as: ,

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.