SOSYAL GÜVENLİK

Çalışanlara Verilen Ramazan Kolisinden SGK Primi Kesilir mi?

İşverenlerin ramazan kolisi şeklinde çalışanlara yaptığı ayni yardımların değeri üzerinden SGK Primi kesilir mi? Bu soruya cevap verebilmek için bu şekildeki yardımın SGK primine esas ücrete eklenip eklenmeyeceği hususunun açıklığa kavuşturulması gerekir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 80’inci maddesinde SGK primi hesabında dikkate alınacak ve alınmayacak ödemeler düzenlenmiştir. Buna göre aşağıdaki ödemelerin brüt toplamı prime esas kazanca dahil edilerek bunlar üzerinden SGK primi kesilecektir: 

 • Hak edilen ücretler,
 • Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o ay içinde yapılan ödemelerin ve işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen tutarlar,
 • İdare veya yargı mercilerince verilen karar gereğince yukarıda belirtilen kazançlar niteliğinde olmak üzere sigortalılara o ay içinde yapılan ödemeler,

Buna karşılık;

 • Ayni yardımlar,
 • Ölüm, doğum ve evlenme yardımları,
 • Görev yollukları,
 • Seyyar görev tazminatı,
 • Kıdem tazminatı,
 • İş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme,
 • Keşif ücreti,
 • İhbar ve kasa tazminatları
 • SGK tarafından tutarları yıllar itibariyle belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları,
 • Sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin %30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları,

prime esas kazanca dahil edilmezler.

Ramazan kolisi şeklinde yapılan yardımlar ayni nitelikte oldukları sürece prime esas kazanca dahil edilmez ve bunların değerleri üzerinden SGK primi kesilmez. Burada kritik noktanın, yardımın ayni şekilde yapılması olduğu hatırda tutulmalıdır. Ramazan kolisi yardımı adı altında nakdi ödeme yapılması durumunda, yardımın mahiyeti ayni olmaktan çıkacağı için prime esas kazanca eklenecektir.

Konu, İşveren Uygulama Tebliğinin “7.8.1-Ayni Yardımlar” başlıklı maddesinde açıkça belirtilmiştir. Buna göre;

“7.8- Prime Tabi Tutulmayacak Kazançlar

7.8.1- Ayni Yardımlar

İşverenlerce sigortalılara mal olarak yapılan yardımlar, tutarları üzerinde durulmaksızın, prime esas kazançlara dahil edilmeyecektir. Ancak, ayni yardımların sigortalılara nakden ödenmesi halinde (örneğin yağ parası, un parası, ayakkabı parası gibi) prime tabi tutulması gerekmektedir.”

22.05.2019

vergidosyasi.com

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.