MESLEK MENSUPLARI

Muhasebeciler Müşterisinin Vergi Borcunu Ödeyebilir mi? Emanet Para Alabilir mi?

SMMM ve YMM’ler müşteri adına vergi dairesine vergi borcunu, SGK’ya sgk primini ödeyebilir mi? Müşterilerinden emanet para alıp emanet para makbuzu düzenleyebilir mi? Konuya ilişkin TÜRMOB Mecburi Meslek Kararı aşağıda:


Resmi Gazete Tarih : 26.01.1996 Sayı : 22535

EMANET PARA MAKBUZU İLE İLGİLİ
MECBURİ MESLEK KARARI
Mecburi Meslek Kararlarına İlişkin Genelge
(1996/1)

3568 sayılı Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 33 üncü maddesine dayanarak 7/10/1995 tarihli TÜRMOB (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği) Genel Kurulunda alınan meslek kararı aşağıdaki gibidir.

1- Meslek mensupları müşteri adına üçüncü kişilere (Vergi Dairesi, SSK, Bağ-Kur ve benzeri kurumlara) ödeme yapmak üzere her ne isim altında olursa olsun, mali değerler (Para, Çek, Senet, Menkul Değerler ve benzerlerini) alamazlar.

2- Emanet para makbuzu veya benzeri belge kullanamazlar.

3- Emanet para makbuzu veya benzeri belge kullananlar hakkında, Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

4- Bu uygulama ile ilgili olarak meslek kararına bağlı olmak üzere TÜRMOB (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği) Başkanlığı açıklayıcı sirküler yayınlayabilir.

5- Bu Genelgenin uygulaması 30/6/1996 tarihinde başlar. Bu süreye kadar Odalar gerekli hazırlıkları yaparak üyelere bildirecektir.

 

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.