VERGİ USUL

Faturada Müşteri Bilgileri Bölümüne Müşterinin Kaşesinin Basılması Mümkün Mü?

Vergi Usul Kanununun 230 uncu maddesine göre faturada en az aşağıdaki bilgiler bulunur:

  • Faturanın düzenleme tarihi, seri ve sıra numarası;
  • Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası;
  • Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası;
  • Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı;
  • Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası.

231 inci maddesinde ise faturanın düzenlenmesinde uyulacak kaidelere yer verilmiştir. Bu kapsamda mükellefler, Vergi Usul Kanunun “232 nci maddesinin birinci fıkrasına göre fatura düzenlemek zorunda olanlar, müşterinin adı ve soyadı ile bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarasının doğruluğundan sorumludur. (Ancak bu sorumluluk, aynı maddenin 2 nci fıkrasının uygulandığı halleri kapsamaz.) Fatura düzenleyenin istemesi halinde müşteri kimliğini ve vergi dairesi hesap numarasını gösterir belgeyi ibraz etmek zorundadır.”

Yukarıdaki mevzuat hükümlerine göre, faturada müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası bilgilerinin bulunması zorunluluğu bulunmaktadır. Peki bu bilgilerin faturadaki ilgili bölümlerin tek tek doldurulması yerine müşteriye ayıt kaşenin basılması suretiyle faturada yer almasının sağlanması geçerli midir?

Denizli VDB’nin 21.02.2018 tarih ve 95133703-105-16560 sayılı özelgesinde; faturada bulunması gereken asgari bilgilerin (müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası) yer alması zorunluluğuna uyulması kaydıyla, faturada müşteri bilgilerinin yer aldığı bölüme müşterinin kendi kaşesinin basılmasında bir sakınca bulunmadığı yönünde görüş belirtilmiştir.

29.05.2019

Hasan AYKIN

vergidosyasi.com

 

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.