MÜKELLEF HAKLARI

MÜKELLEF HAKLARI: BİLGİ EDİNME HAKKI

09.10.2003 tarih ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca mükelleflerin vergiye dair iş ve işlemler konusunda vergi idaresinden bilgi edinme hakkı bulunmaktadır.

4982 sayılı Kanun kapsamındaki başvurular, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının sahip oldukları kayıtlarda yer alan bu Kanun kapsamındaki her türlü veriyi ve yazılı, basılı veya çoğaltılmış dosya, evrak, kitap, dergi, broşür, etüt, mektup, program, talimat, kroki, plân, film, fotoğraf, teyp ve video kaseti, harita, elektronik ortamda kaydedilen her türlü bilgi, haber ve veri taşıyıcılarını talep etme hakkını düzenlemektedir. Söz konusu kapsamdaki bilgi talepleri için mükellefler vergi idaresinde bilgi talep edebilirler. İdarenin ilgili mevzuat uyarınca belli süre içinde bu talepleri karşılama zorunluluğu bulunmaktadır.

 

 

Bir Cevap Yazın