İHBAR İKRAMİYESİ

İHBAR İKRAMİYESİ DOLANDIRICILIĞINI DA GÖRDÜK.

Kamu Görevlisi İhbar İkramiyesi Alabilir mi?

Vergi kaçıranlara ilişkin olarak ihbarda bulunulduğu takdirde ihbar ikramiyesine hak kazanılması söz konusu olabilmektedir. Ancak, ihbar ikramiyesine hak kazanmanın çeşitli şartları bulunmaktadır. Bunlardan birisi de ihbarda bulunanın vergi kayıp ve kaçağına ilişkin bilgileri görevi nedeniyle edinmemiş olmasıdır. Çünkü, görevi ile ilgili olarak vergi kayıp ve kaçağına muttali olan bir memurun bu hususu bildirmesi görevinin bir gereğidir. Bu konuda idarenin ve yargının da yaklaşımı görevi nedeniyle vergi kayıp ve kaçağına ilişkin bilgilere ulaşan görevlilere yaptıkları ihbarlar nedeniyle ihbar ikramiyesi verilmeyeceği yönündedir.

Peki, bir vergi dairesi çalışanı hem de vergi idaresine ait bilgi ve verileri kullanarak elde ettiği vergi kaçakçılığına ilişkin bilgileri kullanarak ihbar ikramiyesi alabilir mi? Cevap hayır. Bu cevabı bilen vergi dairesi çalışanı kardeşlerini, eşini, eşinin kardeşini ve benzeri ilişkili kişiler üzerinden ihbarda bulunarak ihbar ikramiyesi alırsa ne olur? Cevabı aşağıda:

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı yapılan bazı ihbardaki bilgilerin ancak vergi idaresinin otomasyon sisteminden süzülerek temin edilebileceğine ilişkin emare ve bulgular elde edince düğmeye basıyor.

Vergi Dairesi Çalışana Vergi Dairesi Verilerini Kullanıp Akrabaları Üzerinden İhbarda Bulunuyor.

Başkanlık bazı ihbar başvurularının incelenmesi ve değerlendirilmesi neticesinde; bazı muhbirler tarafından verilen ihbar dilekçelerinin ihtiva ettiği bazı bilgilerin, vergi idaresinin kullandığı bir kısım otomasyon sistemleri üzerinden temin edilebilecek ve yine vergi idaresince sektörel bazda yapılan araştırma ve çalışmalarda ulaşılabilecek nitelikte olduğu yönünde kuvvetli emareler bulunduğu sonucuna ulaşıyor.

Bu kapsamda, bazı muhbirler tarafından yapılan ihbar başvurularının içerdiği bilgilerin
temin edildiği kaynakların araştırılması, yapılan başvuruların içeriği bilgilerin üçüncü kişiler tarafından temin edilip anılan şahıslar aracılığıyla ihbarda bulunulması sağlanarak gerçekte ihbarcı kimliğinin gizlenip gizlenmediği konularında araştırma yapmak üzere Vergi Müfettişi görevlendiriyor. Yapılan araştırma sonucunda ulaşılan bulgular ilginç:

  • 7 farklı muhbir tarafından verilen çok sayıda ihbar dilekçesinin gerçek sahibinin Vergi Dairesi Müdürlüğünde çalışan kamu görevlisi olduğu,
  • Anılan kamu görevlisinin, ihbar edilen mükellefler hakkında Bakanlık bilgi sistemleri üzerinden çeşitli sorgulamalar yaptığı,
  • 1905 sayılı Menkul ve Gayrimenkul Emval ile Bunların İntifa Haklarının ve Daimi
    Vergilerin Mektumlarını Haber Verenlere Verilecek İkramiye Hakkında Kanunu’nun 6’ncı maddesindeki “Bilümum mal memurları ile tahrir ve tahmin heyetleri mensuplarına ve tahakkuk muamelesinde vazifedar olanlara ikramiye verilmez.” hükmü gereği, ihbar dilekçelerinin asıl sahibi olan kamu görevlisinin ihbar ikramiyesi alamayacak olması nedeniyle, Bakanlık bilgi sistemleri üzerinden yaptığı sorgulamalar neticesinde edindiği bilgileri de kullanarak oluşturduğu dilekçeleri, akrabalık bağı olan ya da irtibatı olan kişileri aracı kılmak suretiyle ihbarlarda bulunduğu

hususları tespit edilmiştir.

Verilen ihbar dilekçelerinin asıl sahibi olan kamu görevlisi ile muhbir olarak gözüken
kişiler arasındaki ilişki aşağıdaki şekildedir:

ihbar ikramiyesi dolandırıcılığı kamu görevlisi.JPG

Kaynak: VDK

İhbar Dolandırıcılığı Üzerine İdare Ne Tür Bir İşlem Yapıyor?

İlgililer Hakkında Nitelikli Dolandırıcılıktan Suç Duyurusu

Yapılan tespitler, kamu görevlisi ile 7 muhbirin eylemlerinin, Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri çerçevesinde değerlendirilmesi amacıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilgili kişiler hakkında kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak dolandırıcılık (nitelikli dolandırıcılık) suçu kapsamında soruşturma başlatılmıştır.

Kamu Görevlisi İçin Ayrıca Disiplin Soruşturması ve Ödenen İkramiyelerin Geri Alınması

Aynı zamanda, kamu görevlisi hakkında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre “Disiplin Soruşturulması” yapılması, haksız yere yapılan ihbar ikramiyesi ödemelerinin yasal faizi ile birlikte geri alınması amacıyla yasal işlemler de başlatılmıştır.

03.06.2019

Hasan AYKIN

vergidosyasi.com

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.