sayıştay

Sayıştay Teşkilat Şeması

Sayıştayın Teşkilat Şeması (Organizasyon Yapısı) aşağıda sunulmuştur:

Şekil: Sayıştay Teşkilat Şeması

sayıştay başkanlığı örgüt yapısı organizasyon şeması

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.