BÜTÇE

2017 Yılı Genel Yönetim Sektörü Mali İstatistik Analiz Raporu yayımlandı.

Genel Yönetim Sektörü Mali İstatistik Analiz Raporu ilk kez yayımlandı. Rapor 2017 yılına ilişkin.

Kamu mali istatistik tabloları analizi, 01/01/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 24/02/2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Mali İstatistik Yönetmeliğinin 25 inci maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir. “Konsolide mali istatistik tablolarına ilişkin uluslararası standartlar çerçevesinde Bakanlıkça hazırlanan Mali İstatistik Analiz Raporu, ilgili yılı takip eden Temmuz ayı sonuna kadar kamuoyuyla paylaşılır.” 

Bu kapsamda hazırlanan 2017 Yılı Genel Yönetim Sektörü Mali İstatistik Analiz Raporu’nun amacı, uluslararası kaynaklara ve genel kabul görmüş mali istatistik kriterlerine bağlı kalınarak ve kamu idarelerinin yaptıkları muhasebe kayıtları kullanılarak hazırlanmakta olan genel yönetim sektörü mali istatistik tablolarının analiz edilmesi ve sonuçların Mali İstatistik Yönetmeliği gereği kamuoyuyla paylaşılmasıdır. Böylece ekonomiye ışık tutacak, kamuoyunun ve yöneticilerin tablolardan daha fazla istifade etmesinde yardımcı olacak anlamlı sonuçlara ulaşılması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda hazırlanan 2017 Yılı Genel Yönetim Sektörü Mali İstatistik Analiz Raporu, genel yönetim sektörü mali istatistik tabloları ve bu tabloların hazırlanmasına esas teşkil eden veriler kullanılarak ve Devlet Mali İstatistikleri Kılavuzu 2014 (Government Finance Statistics Manual 2014 – GFSM 2014) referans kabul edilerek hazırlanmıştır.

 

Kaynak: HMB

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.