TRANSFER FİYATLANDIRMASI

Çok Uluslu İşletmeler ve Vergi İdareleri İçin OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberi

Çok Uluslu İşletmeler ve Vergi İdareleri İçin OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberi

OECD Çok Uluslu İşletmeler ve Vergi idareleri için Transfer Fiyatlandırması Rehberi, ilişkili işletmelerin sınır ötesi işlemlerinin vergisel amaçlar bakımından değerlendirilmesinde transfer fiyatlandırması alanında üzerinde uluslararası ölçekte anlaşma sağlanmış olan “emsallere uygunluk ilkesi”nin uygulanmasına yönelik bilgilendirme sağlamaktadır.

Transfer fiyatlandırması, çok uluslu işletmelerin (ÇUİ’lerin) yoğunlukta olduğu küresel ölçekli bir ekonomide vergi idareleri gibi mükelleflerin de gündeminde önemli bir yer tutmaktadır. Devletlerin, çok uluslu işletmelerin vergilendirilebilir kârlarının gerçek durumu yansıtmayan işlemlerle kendi hükümranlık alanlarının dışına aktarılmamasını ve çok uluslu işletmeler tarafından beyan edilen vergi matrahlarının ülke içerisinde gerçekleştirilen ekonomik faaliyetleri yansıtmasını garanti altına almaları gerekmektedir.

Mükellefler açısından ise, ilişkili işletmelerle gerçekleştirdikleri sınır ötesi işlemlerde, emsaline uygun fiyatın belirlenmesi hususunda taraf ülkeler arasında yaşanabilecek anlaşmazlık nedeniyle maruz kalabilecekleri çifte vergilendirme riskinin sınırlandırılması oldukça önemlidir.

Aşağıdaki linkten Çok Uluslu İşletmeler ve Vergi İdareleri İçin OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberi’nin Vergi Denetim Kurulu tarafından yapılmış Türkçe Çevirisi ile İngilizce metinlerine ulaşabilirsiniz.

Çok Uluslu İşletmeler ve Vergi İdareleri İçin OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberi

OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017

20.06.2019

vergidosyasi.com

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.