vergi denetim kurulu

VERGİ DENETİM KURULUNA ONLİNE İHBAR NASIL YAPILIR?

Vergi Denetim Kurulu vergi incelemelerinin büyük kısmını gerçekleştirmektedir. Vergi incelemelerinin önemli kaynaklarından birisi de ihbarlardır. VDK bu kapsamda online ihbar ve şikayet yapılmasına imkan tanımaktadır.

Vergi Denetim Kuruluna online, elektronik olarak internet üzerinden ihbarda bulunmak için https://ihbar.vdk.gov.tr/?AspxAutoDetectCookieSupport=1 linkini tıklayarak karşınıza çıkan VDK İhbar/Şikayet Giriş Formunu eksiksiz olarak doldurmanız gerekiyor.

VDK’ya İhbar ve Şikayetlerde Kimlik Numarası Beyan Zorunluluğu Var. 

Asılsız ihbarların yapılmaması için mükellef hakkında yapılacak ihbar ve şikayetlerden önce TC Kimlik Numarası, Doğum Tarihi ve Cep telefonu numarası girmek zorunludur.

VDK’a yapılan İhbar ve Şikayetlerin İşleme Konulma Şartları

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre Türk vatandaşları kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ve yetkili makamlara yazı ile başvurma hakkına sahiptirler. Ancak, bu kanuna göre verilen dilekçelerin geçerli kabul edilmesi için;
*Dilekçe sahibinin adı-soyadı ve imzasının,
*İş veya ikametgâh adresinin belirtilmesi gerekmektedir.

Dilekçe sahibine, dilekçesinde belirttiği ihbar/şikayetlerle ilgili bilgilendirme yapılabilmesi için zorunlu bilgilerin doldurulması gerekmektedir.

Ancak müracaat sahibinin kişisel bilgilerini vermeme durumunda kendisine bu müracaatına ilişkin bilgi verilmeyecektir. Diğer taraftan, 4483 Sayılı Kanuna göre, memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında yapılacak ihbar ve şikâyetlerin,

  *Soyut ve genel nitelikte olmaması,
*İhbar veya şikâyetlerde kişi veya olay belirtilmesi,
*İddiaların ciddî bulgu ve belgelere dayanması,
*İhbar veya şikâyet dilekçesinde dilekçe sahibinin doğru ad,soyadı ve imzası ile iş veya ikametgâh adresinin bulunması gerekmektedir.

Bu kapsamda, yukarıda belirtilen şartları taşımayan ihbar ve şikâyetler VDK tarafından işleme konulmayacaktır. Ancak, iddialarının, sıhhati şüpheye mahal vermeyecek belgelerle ortaya konulmuş olması halinde, ihbarcı/şikayetçinin ad, soyad ve imza ile iş veya ikametgâh adresinin doğruluğu şartı aranmayacaktır. VDK tarafından ihbarcı/şikâyetçinin kimlik bilgileri gizli tutulacaktır.

Eğer söz konusu ihbar nedeniyle ihbar ikramiyesi almak istiyorsanız, hem kimlik bilgilerinizi vermeniz hem de ihbar ikramiyesi talebinizin olduğunu belirtmeniz şart. Konuya ilişkin ayrıntılı yazı için TIKLAYINIZ.

20.06.2019

vergidosyasi.com

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.