DEĞERLEME

2019 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 52 Sıra nolu Kurumlar Vergisi Sirküleri ile 2019 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 8,84 (yüzde sekiz virgül seksen dört) olarak belirlenmiş olup söz konusu sirküler aşağıdaki gibidir:


 

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 52

Konusu : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

Tarihi : 04/07/2019

Sayısı : KVK-52 / 2019-2 / Yatırım İndirimi – 38

İlgili olduğu maddeler : Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298 , Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 32/A, Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69

İlgili olduğu kazanç türleri : Ticari Kazanç, Zirai Kazanç

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2019 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 8,84 (yüzde sekiz virgül seksen dört) olarak tespit edilmiştir.

Duyurulur.

Bekir BAYRAKDAR

Gelir İdaresi Başkan V.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.