Hazine ve Maliye Bakanlığı

Gelir Düzenlemeleri Genel Müdürlüğü Kapatıldı.

07 Ağustos 2019 tarih ve 30855 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi nin(Kararname Numarası: 43) 6. maddesi ile ile 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin “Gelir Düzenlemeleri Genel Müdürlüğü” başlıklı 222 nci maddesi mülga hale gelmiştir.

Böylece daha önce Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü olarak, gelir alanında politika belirleme görevi verilen genel müdürlük, gelir düzenlemeleri gibi dar bir alanda yetkilendirilmiş ve sonunda da mülga hale gelmiştir.

1 reply »

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.