GENEL

CUMHURBAŞKANLIĞI POLİTİKA KURULLARI

PDF Formatı

Cumhurbaşkanlığı Hükumet sistemi ile birlikte Cumhurbaşkanlığı bünyesinde aşağıda yer alan kurullar kurulmuştur:

  1. Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu,
  2. Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu,
  3. Ekonomi Politikaları Kurulu,
  4. Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu,
  5. Hukuk Politikaları Kurulu,
  6. Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu,
  7. Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu,
  8. Sosyal Politikalar Kurulu,
  9. Yerel Yönetim Politikaları Kurulu,

Cumhurbaşkanı, kurulların başkanıdır. Kurullar en az üç üyeden oluşur. Kurul üyeleri Cumhurbaşkanınca atanır. Cumhurbaşkanı kurul üyelerinden birini başkanvekili olarak görevlendirir.

Kurulların genel görev ve yetkileri şunlardır:

a) Cumhurbaşkanınca alınacak kararlar ve oluşturulacak politikalarla ilgili öneriler geliştirmek.

b) Geliştirilen politika ve strateji önerilerinden Cumhurbaşkanınca uygun görülenler hakkında gerekli çalışmaları yapmak.

c) Küresel rekabetin getirdiği ani değişimlere karşı strateji ve politika önerileri geliştirmek,

ç) Görev alanlarına giren konularda kamu kurum ve kuruluşlarına görüş vermek.

d) Görev alanlarına giren konularda Bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar, sivil toplum ve
sektör temsilcileri, alanında uzman kişiler ve ilgili diğer ilgililerin görüşünü alarak uygulanan politikaları ve gelişmeleri izlemek, yapılan çalışmalarla ilgili Cumhurbaşkanına rapor sunmak.

e) Cumhurbaşkanı programına uygunluk açısından, bakanlıklar ile kurum ve kuruluşların uygulamalarını izlemek ve Cumhurbaşkanına rapor sunmak.

f) Bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar, sivil toplum ve sektör temsilcileri, alanında uzman kişiler ve ilgili diğer ilgililerin davet edilmesi suretiyle genişletilmiş kurul toplantıları yapmak.

g) Görev alanlarına giren konularda talep, ihtiyaç ve etki analizi yapmak ve/veya yaptırtmak.

 ğ) Cumhurbaşkanınca verilen diğer görevleri yapmak.

Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu: 

Prof. Dr. Hasan Mandal,

Mehmet Ali Yalçındağ,

Dr. Osman Coşkun,

Prof. Dr. Mehmet Çelik,

Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı.

Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu:

Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar,

Kemal Şamlıoğlu,

Selçuk Pehlivanoğlu,

Prof. Dr. Abdullah Atalar,

Ahmet Gündoğdu,

Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu,

Prof. Dr. Umran S. İnan,

Prof. Dr. Yavuz Atar.

Ekonomi Politikaları Kurulu:

Nihat Zeybekci,

Yiğit Bulut,

Prof. Dr. Servet Bayındır,

Dr. Cemil Ragıp Ertem,

Gülsüm Azeri,

Hakan Yurdakul,

Doç. Dr. Hatice Karahan,

Korkmaz Karaca,

Mehmet Ali Akben,

Mehmet Taylan Aydın.

Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu: 

Adnan Tanrıverdi,

Prof. Dr. Burhanettin Duran,

Prof. Dr. Çağrı Erhan,

Prof. Dr. Gülnur Aybet,

Prof. Dr. H. Beril Dedeoğlu, (13 Mart 2019 tarihinde vefat etti.)

Doç. Dr. İbrahim Kalın,

İlnur Çevik,

Dr. İsmail Safi,

Prof. Dr. Mehmet Akif Kireççi,

Prof. Dr. Mesut Hakkın Caşın,

Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney,

Prof. Dr. Seyit Sertçelik.

Hukuk Politikaları Kurulu: 

Ayşe Nur Bahçekapılı,

Prof. Dr. Burhan Kuzu,

Ayşe Türkmenoğlu,

Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar,

Mehmet Uçum,

Mustafa Alkış,

Uğur Kızılca.

Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu: 

Alev Alatlı,

Havva Hümeyra Şahin,

Prof. Dr. İskender Pala,

Hülya Soydan,

Murat Bardakçı,

Orhan Gencebay,

Prof. Dr. Ümit Meriç,

Rasim Özdenören,

Mehmed Özçay.

Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu: 

Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu,

Prof. Dr. Necdet Ünüvar,

Dr. Sema Ramazanoğlu,

Prof. Dr. Serkan Topaloğlu,

Dr. Ümmü Gülşen Öztürk,

Zülfiye Füsun Kümet,

Prof. Dr. Zümrüt Begüm Ögel.

Sosyal Politikalar Kurulu: 

Prof. Dr. Edibe Sözen,

Dr. İbrahim Altan,

Prof. Dr. Zülfihak Alphan,

Prof. Dr. Mehmet Güllüoğlu,

Dr. Murat Yılmaz,

Prof. Dr. Vedat Bilgin,

Prof. Dr. Vedat Işıkhan.

Yerel Yönetim Politikaları Kurulu:

Asım Aykan,

Hayrettin Güngör,

Dr. Hayri Baraçlı,

Prof. Dr. Lütfi Akça,

Dr. Mehmet Karabay,

Oktay Saral,

Refik Tuzcuoğlu,

Prof. Dr. Şükrü Karatepe,

Prof. Dr. Tarkan Oktay,

Tuna Koç.

 

18.08.2019

vergidosyasi.com

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.