GENEL

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu

 10/7/2018 tarih ve  30474 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine (1 Sayılı Kararname) 36 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile eklenen 4/A maddesi ile “Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu” oluşturulmuştur.

Maddeye göre, millete ve devlete hizmeti geçmiş, bilgi ve birikim sahibi kişilerin bu kazanımlarından istifade edilebilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu oluşturulmuştur. Kurul üyeleri Cumhurbaşkanınca belirlenir. Kurulun çalışma usul ve esasları ile Kurul üyelerine yapılabilecek ödemeler Cumhurbaşkanınca belirlenir.

 

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.