KATMA DEĞER VERGİSİ

SIĞIR ETİNDE KDV ORANI KAÇTIR?

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

KDV oranları ise Kanunun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararnameye ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan mal ve hizmetler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Taze, soğutulmuş veya dondurulmuş, kemikli veya kemiksiz sığır etinde katma değer vergisi (KDV) oranı toptan satışlarda %1, perakende satışlarda %8 olarak belirlenmiştir. 

Buna göre sığır etinin toptan tesliminde KDV Oranı %1, perakende satışında ise %8 olmaktadır.

Perakende Satışın Tanımı

Etlerin toptan ve perakende satışında farklı KDV uygulaması perakende satışın tanımını önemli hale getirmiştir. KDV uygulaması kapsamında perakende satış nedir?

Perakende Satışın Tanımı : 2007/13033 sayılı Kararnamenin 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre, perakende safhadaki teslimden maksat; teslimi yapılan ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olanlar dışındakilere satılmasıdır. Ürünleri, aynen ya da işlendikten sonra satanlar ile işletmesinde kullanacak olanların gerçek usulde KDV mükellefi olmamaları halinde bunlara yapılan teslimler de perakende teslim sayılır. Bunlar dışındakilere yapılan satışlar ise toptan satış olarak değerlendirilecektir.

Örneğin, et satışı ile uğraşan işletmenin, etleri tekrar satmak üzere alan markete satması, eti alarak işleyip yemek halinde müşterilerine satan gerçek usul kdv mükellefi lokantaya satması durumunda toptan et teslimi söz konusu olacak ve kdv oranı %1 olarak uygulanacaktır. Ancak, nihai tüketici konumundakilere, vergiden muaf esnafa ve benzeri kişilere yapılan satışta ise KDV oranı %8 olarak uygulanacaktır.

19.08.2019

vergidosyasi.com

 

 

Sığır etine ilişkin Türk Gümrük Tarife Cetvelinin İkinci Faslında yer alan GTİP Numaraları ve tanımları aşağıda sunulmuştur.

02.01 Sığır eti (taze veya soğutulmuş):
0201.10.00.00.00 –  Karkas ve yarım karkas
0201.20 –  Diğer kemikli parçalar:
0201.20.20.00.00 – – Çeyrek karkas (eşit olarak bölünmüş)
0201.20.30.00.00 – – Karkasın ön çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış)
0201.20.50.00.00 – – Karkasın arka çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış)
0201.20.90.00.00 – – Diğerleri
0201.30.00.00.00 –  Kemiksiz

02.02. Sığır eti (dondurulmuş):
0202.10.00.00.00 –  Karkas ve yarım karkas
0202.20 –  Diğer kemikli parçalar:
0202.20.10.00.00 – – Çeyrek karkas (eşit olarak bölünmüş)
0202.20.30.00.00 – – Karkasın ön çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış)
0202.20.50.00.00 – – Karkasın arka çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış)
0202.20.90.00.00 – – Diğerleri

0202.30 –  Kemiksiz:
0202.30.10.00.00 – – Karkasın ön çeyrekleri (bütün veya en fazla beş parçaya bölünmüş,
her çeyrek karkas dondurulmuş tek bir blok halinde) ; iki blok  halinde dondurulmuş, eşit olarak bölünmüş çeyrek parçalar [ bu  bloklardan biri tam veya en fazla beş parçaya bölünmüş ön çeyrek     parçadan,diğeri tek parça halinde arka çeyrek parçadan (fileto
hariç) oluşmalıdır.]
0202.30.50.00.00 – – Karkasın ön çeyreklerinin döş ve kaburga etleri
0202.30.90.00.00 – – Diğerleri

 

Toptan et teslimlerinde, satışlarında kdv oranı kaçtır?

Perakende et teslimlerinde, satışlarında kdv oranı kaçtır?

 

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.