KATMA DEĞER VERGİSİ

BİTKİSEL ÇAYLARDA KDV ORANI KAÇ?

Bitkisel Çaylarda KDV Oranları

Konuya ilişkin GİB tarafından verilmiş özelge dikkate alınarak aşağıda her bir bitkisel çay için KDV oranları toptan veye perakende olmasına göre ayrı ayrı sunulmuştur. Gelir İdaresi hangi bitkisel çay için hangi KDV oranının uygulanacağını belirlerken, çay yapımında kullanılan bitki veya meyve için uygulanan KDV oranını dikkate alan bir sistem benimsemiştir. 

Ada çayı, anason çayı, meyan kökü çayı, ıhlamur çiçek çayı, ıhlamur yaprak çayı, kimyon tohumu çayı ve rezene çayı KDV oranları ile ilgili (I) sayılı listenin 2-b sırası kapsamında olduğundan, poşetlenerek yada serpme halde ithal veya toptan teslimleri %1, perakende teslimleri ise %8 oranında KDV’ye tabidir. 

Paketlenmiş veya serpme şeklindeki alıç ve hünnap meyvesinin çayının ithal, toptan ve perakende teslimleri KDV oranları ile ilgili (II) sayılı listenin A) Gıda Maddeleri Bölümünün 6 ncı sırasında sayılan 8 no.lu faslında yer alan mallar kapsamında %8 oranında KDV’ne tabidir.

Paketlenmiş veya serpme şekildeki yeşil çay, paraguay çayı (mate), ardıç tohumu çayı ve kişniş tohumu çayının KDV oranları ile ilgili (II) sayılı listenin A) Gıda Maddeleri bölümünün 7 inci sırasında sayılan 9 no.lu faslında yer alan mallar kapsamında değerlendirilerek ithal, toptan ve perakende teslimlerinin %8 oranında KDV’ne tabi tutulması gerekmektedir.

Paketlenmiş veya serpme şekildeki karanfil çayı, kabuk tarçın çayı, ısırgan otu çayı, ısırgan tohumu çayı, keten tohumu çayı, kök zencefil çayı, çörekotu çayı, bamya çiçeği çayı, ekinezya çayı, havlıcan çayı, lavanta çayı, papatya (mayıs) çayı, biberiye çayı, çoban çökerten çayı, kırkkilit otu çayı, kiraz sapı çayı, papatya (beyaz) çayı, sinemaki çayı, şahtere çayı, mercan köşk çayı, limonotu çayı, yasemin çayı, barut ağacı kabuğu çayı, çoban çantası çayı, yakı otu çayı, yoğurt otu çayının KDV oranları ile ilgili (II) sayılı listenin A) Gıda Maddeleri Bölümünün 10 uncu sırasında sayılan 12 no.lu fasıldaki sebze ve meyveler kapsamında değerlendirilerek, ithal, toptan ve perakende teslimlerinin %8 oranında KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.

20.08.2019

vergidosyasi.com


 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı: 21152195-130-592   24/09/2013

Konu : Bitki Çaylarının Tesliminde KDV Oranı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzdan, ekli listede belirtilen bitki çaylarının dökme veya ambalajlı olarak (toptan-perakende) satışında uygulanacak KDV oranının bildirilmesi hususunda Başkanlığımızdan görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

3065 Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun; 1/1 inci maddesine göre, Türkiye de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV ye tabidir.

KDV oranları KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararname eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

KDV oranları ile ilgili 31.12.2007 tarihinde yürürlüğe giren 24.12.2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Kararname eki;

1- (I) sayılı listenin 2-b sırasında “Meyan kökü, …ıhlamur, … adaçayı, … kimyon, … anason, … rezene tohumu, …” sayılmıştır.

Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’nin, 09.09 tarife pozisyonunda; anason, kimyon ve rezene tanımlanmış olup, ezilmemiş ve öğütülmemiş ya da ezilmiş veya öğütülmüş olmalarına göre bu pozisyona ait GTİP numaralarında sayılmaktadır.

TGTC’nin 12.11 tarife pozisyonunda “Bitki ve bitki kısımları (tohum ve meyveler dahil) (esas olarak parfümeride, eczacılıkta, böcek yada mantar öldürücü veya benzeri amaçlarla kullanılan cinsten olanlar) (taze veya kurutulmuş, kesilmiş, ezilmiş veya toz haline getirilmiş olsun olmasın)” tanımlanmıştır. Meyan kökü, ıhlamur, adaçayı bu pozisyona ait GTİP no.larında küçük paketler içerisinde veya diğer şekillerde olmalarına göre ismen sayılmıştır.

Dolayısıyla ada çayı, anason çayı, meyan kökü çayı, ıhlamur çiçek çayı, ıhlamur yaprak çayı, kimyon tohumu çayı ve rezene çayı KDV oranları ile ilgili (I) sayılı listenin 2-b sırası kapsamında olduğundan, poşetlenerek yada serpme halde ithal veya toptan teslimleri %1, perakende teslimleri ise %8 oranında KDV’ye tabidir.

2- 2007/13033 sayılı Kararname eki (II) sayılı listenin A) Gıda Maddeleri Bölümünün “6 ncı sırasında 8 no.lu fasılında yer alan mallar, 7 inci sırasında 9 no.lu fasılında yer alan mallar ile 10 uncu sırasında 12 no.lu fasılında yer alan mallar (yalnız; sebze ve meyveler, bunların tohum, çekirdek ve sporları, nane, şeker kamışı, pamuk tohumu ve çiğiti, yağlı tohum ve meyvelerin un ve kaba unları)” sayılmıştır.

Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8 no.lu faslında “Yenilen meyveler ve yenilen sert kabuklu meyveler; turunçgillerin veya kavun ve karpuzların kabukları” tanımlanmıştır. Bu fasıla ait 08.13 tarife pozisyonunda “Meyveler (kurutulmuş) (08.01 ila 08.06 pozisyonlarındakiler hariç); bu fasıldaki sert kabuklu meyvelerin veya kurutulmuş meyvelerin karışımlarını ve birbirleriyle olan karışımları:” yer almakta olup, bu pozisyon kurutulmuş meyveler veya kurutulmuş meyve karışımlarını ve kurutulmuş meyvelerin çaylarını da (paketlenmiş veya diğer şekillerde) kapsamaktadır. Dolayısıyla alıç ve hünnap meyvesinin çayı bu pozisyonda değerlendirilmektedir.

Bu nedenle (paketlenmiş veya serpme şeklindeki) alıç ve hünnap meyvesinin çayının ithal, toptan ve perakende teslimleri KDV oranları ile ilgili (II) sayılı listenin A) Gıda Maddeleri Bölümünün 6 ncı sırasında sayılan 8 no.lu faslında yer alan mallar kapsamında %8 oranında KDV’ne tabidir.

3- TGTC’nin 9 no.lu faslında “Kahve, çay Paraguay çayı ve baharat” tanımlanmıştır. Bu faslın;

-09.02 tarife pozisyonu “Çay (aromalandırılmış olsun olmasın) ı kapsamakta olup, yeşil çay bu tarife pozisyonuna ait “0902.10.00.00.00 Yeşil çay (fermante edilmemiş) (3 kg geçmeyen hazır ambalajlarda) ve 0902.20.00.00.00 Diğer yeşil çaylar (fermante edilmemiş)” GTİP no.larında,

– Paraguay çayı (mate) “0903.00.00.00.00” GTİP numarasında,

-09.09 tarife pozisyonunda “Anason, çin anasonu, rezene, kişniş, kimyon veya karaman kimyonu tohumları; ardıç meyveleri” tanımlanmış olup ardıç tohumu, kişniş tohumu ezilmemiş ve öğütülmemiş ya da ezilmiş veya öğütülmüş olmalarına göre bu tarife pozisyonu altındaki GTİP numaralarında ismen sayılmıştır.

09.09 pozisyonunda yer alan meyve ve tohumlar, bitkisel çaylar ve bitkisel içeceklerin imalinde kullanılsalar bile bu pozisyonda yer almaktadırlar.

Dolayısıyla, (paketlenmiş veya serpme şekildeki) yeşil çay, paraguay çayı (mate), ardıç tohumu çayı ve kişniş tohumu çayının KDV oranları ile ilgili (II) sayılı listenin A) Gıda Maddeleri bölümünün 7 inci sırasında sayılan 9 no.lu faslında yer alan mallar kapsamında değerlendirilerek ithal, toptan ve perakende teslimlerinin %8 oranında KDV’ne tabi tutulması gerekmektedir.

4- TGTC’nin 12 no.lu faslında “Yağlı tohum ve meyvalar; muhtelif tane tohum ve meyvalar; sanayiide ve tıpta kullanılan bitkiler; saman ve kaba yem”tanımlanmıştır. Bu faslın;

-12.11 tarife pozisyonunda “Bitki ve bitki kısımları (tohum ve meyveler dahil) (esas olarak parfümeride, eczacılıkta, böcek yada mantar öldürücü veya benzeri amaçlarla kullanılan cinsten olanlar) (taze veya kurutulmuş, kesilmiş, ezilmiş veya toz haline getirilmiş olsun olmasın)” yer almaktadır..

Bu pozisyondaki bazı bitki ve bitki parçaları (tohum ve meyveler dahil), bitkisel içecek ve bitkisel çay yapımında kullanılmak üzere, örneğin küçük paketler içine konulabilirler, Tek bir türün, bitki veya bitki parçalarını (tohum ve meyveler dahil)içeren bu tür ürünler de bu pozisyonda yer almaktadır.

Dolayısıyla kendileri başka fasıllarda yer alsa bile aşağıda sayılan bazı tohum meyve ve bitki parçalarının çayları bu pozisyonda değerlendirilmektedir.

Bu nedenle (paketlenmiş veya serpme şekildeki) karanfil çayı, kabuk tarçın çayı, ısırgan otu çayı, ısırgan tohumu çayı, keten tohumu çayı, kök zencefil çayı, çörekotu çayı, bamya çiçeği çayı, ekinezya çayı, havlıcan çayı, lavanta çayı, papatya (mayıs) çayı, biberiye çayı, çoban çökerten çayı, kırkkilit otu çayı, kiraz sapı çayı, papatya (beyaz) çayı, sinemaki çayı, şahtere çayı, mercan köşk çayı, limonotu çayı, yasemin çayı, barut ağacı kabuğu çayı, çoban çantası çayı, yakı otu çayı, yoğurt otu çayının KDV oranları ile ilgili (II) sayılı listenin A) Gıda Maddeleri Bölümünün 10 uncu sırasında sayılan 12 no.lu fasıldaki sebze ve meyveler kapsamında değerlendirilerek, ithal, toptan ve perakende teslimlerinin %8 oranında KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.