VERGİ USUL

Ba-Bs Formu Bildirim Yükümlülüğüne Yönelik Ceza İşlemleri Hakkında GİB Duyurusu

GİB tarafından Ba-Bs formu bildirim yükümlülüğüne yönelik ceza ihbarnamelerinin elektronik ortamda düzenlenerek tebliğine ilişkin duyuru yayımlandı. Ağustos 2019 ve takip eden dönemlere ilişkin Ba-Bs bildirim yükümlülükleri nedeniyle uygulanacak cezalar artık elektronik ortamda düzenlenerek tebliğ edilecek. Söz konusu duyuru metni aşağıdaki gibidir:


“Ba-Bs Formu Bildirim Yükümlülüğüne Yönelik Ceza İşlemleri Hakkında

Bilindiği üzere bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımları ile satışlarını Ba-Bs formları ile bildirme yükümlülüğü bulunmaktadır. Söz konusu yükümlüğün yerine getirilmemesi durumunda, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355’inci maddesinde öngörülen özel usulsüzlük cezası uygulanmaktadır.

Başkanlığımız tarafından yapılan çalışmalar kapsamında 2019/Ağustos ve takip eden dönemlere ilişkin olarak verilmesi gereken Ba-Bs formlarına yönelik (süresinden sonra veya süresinden sonra düzeltme amacıyla verilenlere ilişkin) cezalara ait ihbarnameler 1/10/2019 tarihinden itibaren bahse konu formların verilmesi sırasında elektronik ortamda düzenlenerek tebliğ edilecektir.

2019/Ağustos öncesine ait dönemlere ilişkin Ba-Bs formlarına uygulanması gereken cezalar ile söz konusu dönem ve sonrasına ait dönemlerde verilmesi gerektiği halde süresinde verilmeyenlere ilişkin cezalara yönelik işlemler ise mükelleflerin bağlı oldukları vergi dairesi müdürlüğü veya malmüdürlüğü tarafından yerine getirilmeye devam edilecektir.”

Kaynak: GİB, https://ebeyanname.gib.gov.tr/formbabscezaduyuru.html

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.