GENEL

KASIM 2019 VERGİ TAKVİMİ

KASIM 2019 VERGİ TAKVİMİ, BEYAN VE ÖDEME DÖNEM VE TARİHLERİ

İLK TARİH SON TARİH VERGİLER HARÇLAR
01.11.2019 11.11.2019 16-31 Ekim 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01.11.2019 11.11.2019 16-31 Ekim 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.11.2019 15.11.2019 Ekim 2019 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.11.2019 15.11.2019 Ekim 2019 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.11.2019 15.11.2019 Ekim 2019 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01.11.2019 15.11.2019 Ekim 2019 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.11.2019 15.11.2019 Ekim 2019 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01.11.2019 15.11.2019 Ekim 2019 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.11.2019 15.11.2019 Ekim 2019 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
01.11.2019 18.11.2019 2019 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.11.2019 18.11.2019 2019 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.11.2019 20.11.2019 Ekim 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.11.2019 20.11.2019 Ekim 2019 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.11.2019 20.11.2019 Ekim 2019 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.11.2019 20.11.2019 Ekim 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.11.2019 20.11.2019 Ekim 2019 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01.11.2019 20.11.2019 Ekim 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16.11.2019 25.11.2019 1-15 Kasım 2019 Dönemine ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
01.11.2019 26.11.2019 Ekim 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi
01.11.2019 26.11.2019 Ekim 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.11.2019 26.11.2019 Ekim 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16.11.2019 26.11.2019 1-15 Kasım 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01.11.2019 02.12.2019 2018 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 1. Taksit Ödemesi
01.11.2019 02.12.2019 Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01.11.2019 02.12.2019 2019 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01.11.2019 02.12.2019 2019 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 2. Taksit Ödemesi
01.11.2019 02.12.2019 Ekim 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.11.2019 02.12.2019 Ekim 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlkişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01.11.2019 02.12.2019 Ekim 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01.11.2019 02.12.2019 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 17. Taksit Ödemesi
01.11.2019 02.12.2019 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 15. Taksit Ödemesi
01.11.2019 02.12.2019 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 8. Taksit Ödemesi

Kaynak: GİB

Categories: GENEL

Tagged as:

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.