GUNCEL

Dijital Hizmet Vergisi ve Bazı Kanun ve KHK’da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi Tam Metni

Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 24.10.2019 tarihinde AK Partili Milletvekillerinin imzası ile Meclise sunuldu. Teklif, tali komisyon olarak “Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi Teknolojileri” Komisyonunda, esas komisyon olarak “Plan ve Bütçe” Komisyonunda görüşülecek.

Teklif ile,

  • Dijital hizmet vergisi ihdası ve buna bağlı esasların düzenlenmesi;
  • Genel bütçe geliri olarak tahsil edilmek üzere konaklama vergisi ihdas edilmesi,
  • Yüksek gelir gruplarından daha fazla vergi alınması,
  • Sporculara yönelik vergi düzenlemeleri yapılması,
  • Türkiye sınırları içinde bulunan ve emlak vergisine esas bina vergi değeri veya Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenmiş değeri 5 milyon TL ve bu tutarı aşan mesken nitelikli taşınmazlardan ‘Değerli Konut Vergisi’ alınması,
  • Faaliyet ve görev alanı kapsamında yer alan tarımsal ürünlerle ilgili olmak üzere, üretimin yetersiz olması nedeniyle ürün fiyatlarında meydana gelebilecek olağanüstü dalgalanmalar gibi acil durumların önlenmesi veya ürünlerde fiyat istikrarının sağlanması amacıyla ilgili bakanın onayı ve Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün ithalat yoluyla yapacağı tarımsal ürün alımları ile buna ilişkin hizmet alımlarının ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kanuna tabi olmaması;
  • 2020-2022 Yeni ekonomi programında yer alan bütçe büyüklükleri ve bütçe dengesi çerçevesinde oluşan finansman ihtiyacının karşılanması ve Hazine nakit rezerv düzeyinin artırılması amacıyla sene başında yılı Bütçe Kanunu ile belirlenen net borç kullanım tutarının artırılması,
  • 5510 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlananlara yersiz olarak ödenen tutarların terkininin sağlanması;
  • Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile ilgili esasların belirlenmesi,
  • Vergi müfettişi istihdamını genişletme yönünde düzenleme yapılması amaçlanmaktadır.

Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin (Yeni Torba Yasa) Genel Gerekçesi, Madde Gerekçeleri ve Maddelerine ilişkin Tam metni için TIKLAYINIZ.

25.10.2019

Hasan AYKIN

vergidosyasi.com

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.