KAVRAMLAR

İZ BEDELİ NEDİR?

Muhasebe İşlemlerinde İz Bedel Nedir?

İz bedeli: Ekonomik ömrünü tamamladığı halde fiilen kullanılmasına devam edilen iktisadi kıymetler ile gerçek değeri tespit edilemeyen veya edilmesi uygun görülmeyen ancak, hesaplarda izlenmesi gereken iktisadi kıymetlerin muhasebeleştirilmesinde kullanılan ve muhasebe kayıtlarında yer verilen en düşük tutarı ifade eder. Genelde bu tür kıymetlerin karşısına 1 kuruş veya 1 lira gibi bir iz bedel konularak, ilgili iktisadi değerin muhasebe kayıtlarında yer alması, izlenmesi temin edilmekteydi. 

Ancak, tek düzen muhasebe sistemi uygulaması öncesinde önem arz eden iz bedeli (değeri) uygulaması, Tekdüzen Hesap Planındaki amortisman hesaplarının işleyişi (Birikmiş Amortisman) nedeniyle artık gereksiz hale gelmiştir. Uygulanmamaktadır. 

Yatırım Programlarında İz Bedel

Yatırım programına alınan ancak ilgili yılda yeterli ödenek ayrılmayan projelerin takibi açısından bu tür projeler için 1.000 TL veya 2.000 TL gibi bir iz bedel tayin edilir. Bu da yatırım programlarında ilgili projelerin iz bedelle yer alması şeklinde ifade edilir.

01.11.2019

vergidosyasi.com

Bir Cevap Yazın