mahalli idareler

1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu (Mülga)

1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu 26.05.1927 tarihinde kabul edilmiş ve 09.06.1927 tarih ve 606 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanmıştır. , devlet muhasebe uygulamalarının anayasası olarak kabul edilmekte idi.

1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu 24/12/2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 10/12/2003 tarih ve 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu” un 81. maddesi gereği yürürlükten kaldırılmıştır.

Şu anda mülga olan söz konusu Kanun metnine ulaşmak için TIKLAYINIZ. 

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.