BÜTÇE

Genel Yönetim Muhasebesi Çerçeve Hesap Planı

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre, “genel yönetim muhasebesi çerçeve hesap planı” aşağıdaki ana hesap grupları, hesap
grupları ve hesaplardan oluşur:

Aktif Hesaplar

1 Dönen Varlıklar

10 Hazır Değerler

 • 100 Kasa Hesabı
 • 101 Alınan Çekler Hesabı
 • 102 Banka Hesabı
 • 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)
 • 104 Proje Özel Hesabı
 • 105 Döviz Hesabı
 • 106 Döviz Gönderme Emirleri Hesabı (-)
 • 107 Elçilik ve Konsolosluk Nezdindeki Paralar Hesabı
 • 108 Diğer Hazır Değerler Hesabı
 • 109 Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı

11 Menkul Kıymet ve Varlıklar

 • 110 Hisse Senetleri Hesabı
 • 111 Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları Hesabı
 • 112 Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları Hesabı
 • 117 Menkul Varlıklar Hesabı
 • 118 Diğer Menkul Kıymet ve Varlıklar Hesabı

12 Faaliyet Alacakları

 • 120 Gelirlerden Alacaklar Hesabı
 • 121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı
 • 122 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı
 • 126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı
 • 127 Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı
 • 128 Şüpheli Alacaklar Hesabı
 • 129 Şüpheli Alacaklar Karşılığı Hesabı (-)

13 Kurum Alacakları

 • 130 Dış Borcun İkrazından Doğan Alacaklar Hesabı
 • 131 Para Piyasası Nakit İşlemleri Alacakları Hesabı
 • 132 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı
 • 134 Türev Ürün Alacakları Hesabı
 • 135 (Ek: 8/1/2018-2018/11321 K.) Tek Hazine Kurumlar Hesabından Alacaklar Hesabı
 • 137 Takipteki Kurum Alacakları Hesabı
 • 138 Takipteki Kurum Alacakları Karşılığı Hesabı (-)
 • 139 Diğer Kurum Alacakları Hesabı

14 Diğer Alacaklar

 • 140 Kişilerden Alacaklar Hesabı

15 Stoklar

 • 150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı
 • 151 Yarı Mamuller-Üretim Hesabı
 • 152 Mamuller Hesabı
 • 153 Ticari Mallar Hesabı
 • 157 Diğer Stoklar Hesabı
 • 158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-)

16 Ön Ödemeler

 • 160 İş Avans ve Kredileri Hesabı
 • 161 Personel Avansları Hesabı
 • 162 Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı
 • 164 Akreditifler Hesabı
 • 165 Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler Hesabı
 • 166 Proje Özel Hesabından Verilen Avans ve Akreditifler Hesabı
 • 167 Doğrudan Dış Proje Kredi Kullanımları Avans ve Akreditifleri Hesabı

17 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri

 • 170 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri Hesabı

18 Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları

 • 180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı
 • 181 Gelir Tahakkukları Hesabı

19 Diğer Dönen Varlıklar

 • 190 Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı
 • 191 İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı
 • 194 Teyitsiz Doğrudan Dış Proje Kredi Kullanımları Hesabı
 • 197 Sayım Noksanları Hesabı
 • 198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Hesabı
  2 Duran Varlıklar

21 Menkul Kıymet ve Varlıklar

 • 217 Menkul Varlıklar Hesabı
 • 218 Diğer Menkul Kıymet ve Varlıklar Hesabı

22 Faaliyet Alacakları

 • 220 Gelirlerden Alacaklar Hesabı
 • 222 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı
 • 226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı
 • 227 Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı

23 Kurum Alacakları

 • 230 Dış Borcun İkrazından Doğan Alacaklar Hesabı
 • 232 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı
 • 234 Türev Ürün Alacakları Hesabı
 • 239 Diğer Kurum Alacakları Hesabı

 

 

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.