KATMA DEĞER VERGİSİ

Kamulaştırma bedelinin KDV’ye tabi olup olmadığı

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı:39044742-KDV.17.4-1498  28/05/2014

Konu: Kamulaştırma bedelinin KDV’ye tabi olup olmadığı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda;

  • Şirketiniz ortaklarından …….. ait Bahçelievler Yenibosna Mahallesinde bulunan arsanın Şirketiniz tarafından kiralandığı ve üzerine 1996 yılında depo, idari bina ve antrepo yapıldığı,

-Söz konusu arsanın 05/08/2011 tarihinde Ticaret Sicilinde tescil edildiği,

-Arsanın tapu devir işleminin ise 19/06/2012 tarihinde gerçekleştiği,

-Söz konusu taşınmazınızın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kamulaştırma Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği,

-Yapılacak bu kamulaştırma karşılığında Şirketinize mevcut bina ve tüm muhtesatlar için kamulaştırma bedeli ödenmesi konusunda uzlaşmaya varıldığı,

belirtilerek, Şirketiniz aktifinde bulunan söz konusu yapıların yapım tarihi itibarıyla 2 tam yılı geçmiş olmakla birlikte üzerinde bulunduğu arsanın Şirketiniz aktifine alınışında 2 tam yıllık süre dolmadığından bahsi geçen kamulaştırma işlemi sonucu düzenleyeceğiniz faturada katma değer vergisi (KDV) hesaplanmasının gerekip gerekmediği hususuna ilişkin Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

3065 sayılı KDV Kanununun;

-1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’nin konusunu teşkil ettiği,

-2 nci maddesinde, teslimin bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesi olduğu,

-17/4-r maddesinde ise kurumların aktifinde veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde, en az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimlerin KDV’den istisna olduğu, istisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapan kurumların, bu amaçla aktiflerinde bulundurdukları taşınmaz ve iştirak hisseleri teslimlerinin istisna kapsamı dışında olduğu,

hüküm altına alınmıştır.

Gayrimenkul teslimlerinde mülkiyetin devri, gayrimenkulün tapuda alıcı adına tescil edilmesi suretiyle gerçekleşmekle birlikte, tapuya alıcı adına tescilin yapılmasından önce gayrimenkulün alıcının fiili kullanımına sunulması (fiili olarak teslim edilmesi) ve alıcı tarafından malik gibi kullanılmaya başlanması halinde, KDV uygulaması bakımından vergiyi doğuran olay gayrimenkulün alıcının fiili kullanımına bırakılması anında meydana gelmektedir.

Dolayısıyla, Şirketiniz ortağı …….. 1996 yılında kiralanan arsanın, Belediye tarafından kamulaştırılması işleminde, söz konusu arsa ve üzerindeki yapıların 2 tam yıldan fazla süreyle Şirketiniz tarafından fiilen kullanıldığının ve/veya sahip olunduğunun (kiralama süresi hariç) yapı ruhsatı, vergi dairesi tespiti veya resmi kurum kayıtlarından birisi ile tevsik edilmesi ve Şirketinizin kamulaştırmaya konu taşınmazların ticareti ile uğraşmıyor olması şartlarının birlikte sağlanması halinde KDV istisnası uygulanması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.


İşletme aktifinde kayıtlı arsanın kamulaştırılması durumunda KDV uygulanıp uygulanmayacağı, kamulaştırılan taşınmazlar için  KDV istisnasının söz konusu olup olmadığına ilişkin diğer bir özelge de aşağıda sunulmuştur:

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

GAZİANTEP VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

VERGİ VE ANLAŞMALAR UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı:B.07.1.GİB.4.27.15.01-11-515-59-12 13/03/2012

Konu: İşletmenin aktifinde kayıtlı arsanın kamulaştırılması suretiyle düzenlenecek fatura ve hesaplanacak KDV hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, bir yıl önce aldığınız ve işletmenizin aktifine kaydettiğiniz arsanızın ……….. Belediyesi tarafından kamulaştırmak suretiyle 19J-3B pafta 4061 ada ve 10 parselde kayıtlı arsa ile trampa edildiğini belirterek, trampadan dolayı verdiğiniz arsa nedeniyle fatura düzenlenip düzenlenmeyeceğini ve katma değer vergisi (KDV) hesaplanıp hesaplanmayacağı hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanunun 17/4-r maddesine göre, kurumların aktifinde veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde, en az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler KDV’den istisnadır.

İstisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapanların bu amaçla ellerinde bulundurdukları taşınmaz ve iştirak hisselerinin teslimi istisna kapsamı dışındadır.

Buna göre, işletmenizin aktifinde bulunan arsanın kamulaştırma yoluyla Belediyeye teslimi Kanunun 1/1 inci maddesine göre KDV ye tabi olacak, işletmenizin düzenleyeceği faturada % 18 oranında KDV hesaplanacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Yorumunuz için teşekkürler. Vergi Dosyası

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s