KATMA DEĞER VERGİSİ

Toptancı hali dışında bulunan şube işyerinden kdv mükelleflerine toptan yapılacak sebze ve meyvenin kdv oranı

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı:B.07.1.GİB.4.16.16.02-300.10.163-130                 08/07/2011

Konu:  Toptancı hali dışında bulunan şube işyerinden kdv mükelleflerine toptan yapılacak sebze ve meyvenin kdv oranı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; … halinde toptan sebze ve meyve komisyonculuğu faaliyetinde bulunan şirketinizin 18/6/2010 tarihinden itibaren … adresinde toptan sebze meyve alım satımı taahhüt ve satış ünitesi şeklinde şube işyeri açtığı belirtilerek, toptancı hal dışındaki satış üniteniz olan şube işyerinizde yapacağınız toptan satışlarda uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranının bildirilmesi istenilmektedir.

KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde; ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

KDV oranları ise KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesinin 1/(1) maddesi ile Kararname eki (I) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için %8, bu listeler dışındaki vergiye tabi işlemler için % 18 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Kararname eki I sayılı listenin 6 ncı sırası gereğince, 24/6/1995 tarih ve 552 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre toptancı hallerinde faaliyette bulunanlara ve bunlar tarafından gerçek usule tabi KDV mükelleflerine yapılan taze seze ve meyve (mamulleri hariç) teslimlerine % 1 oranında KDV uygulanmaktadır.

Öte yandan, 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin “B-Toptancı Hallerinde Faaliyet Gösterenler Tarafından Yapılan Teslimler” başlıklı bölümünde;

“Toptancı hallerinde faaliyet gösteren bazı mükellefler, kendi işletmelerine ait mallar ile toptancı hallerindeki diğer işletmelerden satın aldıkları malları toptancı halleri dışındaki ünitelerinde satışa sunabilmektedir.

Toptancı hallerinde faaliyet gösterenlerin, hallerden temin ettikleri taze sebze ve meyveleri hal dışındaki ünitelerinde satmaları halinde de Kararname hükümlerine göre işlem yapılacak ve bu ünitelerden gerçek usule tabi katma değer vergisi mükelleflerine yapılan teslimlerde %1, diğer teslimlerde ise % 8 katma değer vergisi oranı uygulanacaktır.”

açıklamaları yer almaktadır.

Buna göre, toptancı halindeki faaliyetiniz dışında, kendi işletmenizden veya toptancı halindeki diğer firmalardan temin ettiğiniz taze sebze ve meyvelerin (mamüller hariç), hal dışında bulunan şube iş yerinizden gerçek usule tabi KDV mükelleflerine teslimi % 1 oranında KDV ye tabidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.